Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

สามารถเปลี่ยนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น Gold Partner ได้หรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อคุณได้รับการยืนยันสถานะสมาชิกระดับแพลตตินั่ม โดยที่คุณต้องครบรอบสถานะการเป็นสมาชิก Gold Partner ของคุณเองก่อน โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า กล่องตัวเลือก ต่ออายุโดยอัติโนมัติ ไม่ได้ถูกเลือกเอาไว้ในส่วนของหน้าผลประโยชน์ของสมาชิก Gold Partner เราขอแนะนำให้คุณเสนอชื่อคนที่มีโอกาสน้อยที่จะได้สัมผัสกับประโยชน์ของสมาชิกแบบโกลด์ ที่ใช้ในการเดินทางของพวกเขาเอง หากผู้ถือบัตร Gold Partner ได้รับสถานะ Platinum ด้วยตนเอง คุณก็สามารถเสนอชื่อ Gold Partner รายใหม่ได้