Emirates Skywards

Emirates Skywards และสายการบินแควนตัส

การรับไมล์สะสมตามลำดับขั้นบนเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสสามารถทำได้หรือไม่

คุณจะได้รับไมล์สะสมตามลำดับขั้นบนเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสที่มีหมายเลขเที่ยวบิน EK ไมล์สะสมตามลำดับขั้นใช้ไม่ได้กับเที่ยวบินใดๆ ที่มีหมายเลขเที่ยวบิน QF

โปรดทราบว่าจะมีการให้ไมล์สะสม Skywards ในเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินแควนตัส และบริการตามตารางเวลาที่เชื่อมโยงกับสายการบินแควนตัสเท่านั้น และคุณจะไม่ได้รับไมล์สะสมในเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน