Emirates Skywards

การรับไมล์สะสม Emirates Skywards

จะได้รับไมล์สะสมโดยไม่คำนึงถึงประเภทค่าโดยสารใช่หรือไม่

ใช่ เรายังคงมีโปรแกรมผู้ที่ขึ้นบินบ่อยที่มีอยู่เล็กน้อยที่เสนอไมล์รางวัลให้กับค่าโดยสารทุกประเภท ซึ่งใช้ได้กับทั้งไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก