Emirates Skywards

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Emirates Skywards

การเปิดใช้บัญชี Emirates Skywards ทำอย่างไร

หากคุณได้รับบัตรสมาชิกชั่วคราวที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือจากสื่อวัสดุส่งเสริมการขาย กรุณาเข้าระบบ เพื่อไปที่หน้าการเปิดใช้งานทางออนไลน์ของเราที่ใช้งานง่าย และเริ่มต้นได้เลย เมื่อคุณสมัครทางออนไลน์ บัญชีของคุณจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในทันทีที่คุณทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้น