Emirates Skywards

สถานภาพสมาชิก Emirates Skywards

โบนัสสามารถช่วยฉันเลื่อนระดับชั้นไปชั้นถัดไปเร็วขึ้นได้อย่างไร

โบนัสชั้นโดยสารเมื่อบินกับเอมิเรตส์หรือ flydubai คือไม่เกิน 75% สำหรับชั้นธุรกิจและไม่เกิน 150% สำหรับชั้นหนึ่ง และใช้ได้กับทั้งไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกและไมล์สะสม Skywards เปอร์เซ็นต์ถูกคำนวณจากไมล์สะสมเบื้องต้นที่ได้รับจากบัตรโดยสารที่คุณซื้อ