Emirates Skywards

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Emirates Skywards

คนหนึ่งสามารถมีบัญชี Emirates Skywards สองบัญชีขึ้นไปได้หรือไม่

คุณสามารถมีบัญชี Emirates Skywards ได้เพียงบัญชีเดียวในเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเป็นทั้งสมาชิกโดยส่วนตัวของคุณเองและสมาชิกโบนัสครอบครัวในเวลาเดียวกัน