ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โปรดทราบว่าข้อมูลในหน้านี้ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษ และข้อมูลอัปเดตในภาษาที่คุณเลือกอาจมีความล่าช้า โปรดตรวจสอบเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้เพื่อดูข้อมูลอัปเดตตามเวลาจริง

ผู้ถือวีซ่าผู้มีถิ่นพำนักที่เดินทางออกจากดูไบ

ผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ก็ต่อเมื่อเป็นข้อบังคับของประเทศที่กำลังจะเดินทางไป

 • หากคุณเดินทางออกจากดูไบและเดินทางกลับมา ขั้นตอนข้างต้นจะใช้กับการเดินทางขากลับของคุณ
 • ผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในดูไบไม่จำเป็นต้องมีการอนุมัติจากรัฐบาลดูไบเพื่อออกจากดูไบ
 • โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศที่คุณกำลังจะเดินทางไป กฎระเบียบในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ก่อนออกเดินทาง หรือตรวจ COVID-19 ประเภทอื่นที่ระบุไว้โดยปลายทางของคุณ
 • นี่คือรายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 ที่ได้รับการรับรองในดูไบ ซึ่งคุณสามารถขอรับการตรวจได้ก่อนเดินทางไปยังปลายทางของคุณ
การตรวจ COVID-19 แบบเร่งด่วนที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสำหรับเที่ยวบินไปจีน

ผู้โดยสารทุกคน ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่เดินทางไปจีน จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบเร่งด่วนที่เป็นลบก่อนเดินทาง คุณต้องรายงานตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอินเป็นเวลา 5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ และเข้ารับการตรวจนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ บริเวณพื้นที่ขาออกของอาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งอยู่ถัดจากร้าน Costa สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อกำหนดในการเดินทางสำหรับจีน

อัตราค่าบริการตรวจ COVID-19 แบบ PCR พิเศษสำหรับผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์ได้ขยายความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อเสนออัตราค่าบริการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่บ้านหรือที่ทำงานสำหรับผู้โดยสารทุกคน ที่ศูนย์ดังต่อไปนี้:

 • Al Tadawi Medical Centre
  • ตั้งอยู่ที่ Al Masood building, Airport Road, บริเวณ Port Saeed, Deira
  • มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ 130 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน มีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่บ้านหรือที่ทำงานในอัตรา 240 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน จะได้รับผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง
 • Prime Medical Centres
  • ตำแหน่งที่ตั้งในดูไบ:
   • Al Qusais Branch, Damascus Street
   • Premier Diagnostic & Medical Center, Salah Al Din Street 
   • Prime Corp Medical Center, Salah Al Din Street, Deira
   • Sheikh Zayed Branch, Sheikh Zayed Street, ใกล้กับ Noor Islamic Bank
   • Prime Specialist Medical Center Sharjah Branch, King Faisal St, Al Majaz
   • Ajman Branch, Grand Mall, Sheikh Khalifa St
  • มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ 150 ดีแรมห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน การตรวจที่บ้านหรือที่ทำงานภายในดูไบสำหรับผู้โดยสารอย่างน้อยสองคนก็มีให้บริการในอัตราค่าบริการ 240 ดีแรมห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน จะได้รับผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง

ผู้ถือวีซ่าผู้มีถิ่นพำนักที่เดินทางไปดูไบ

ก่อนเดินทาง

ปัจจุบัน ผู้มีถิ่นพำนักของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคนสามารถเดินทางไปดูไบได้โดยไม่ต้องไดรับอนุมัติจาก GDRFA หรือ ICA ยกเว้นการเดินทางจากประเทศต่อไปนี้:

 • บังกลาเทศ
 • อินเดีย
 • ไนจีเรีย
 • ปากีสถาน
 • ศรีลังกา
 • แอฟริกาใต้
 • ซูดาน
 • อูกันดา
 • เวียดนาม
 • แซมเบีย

ข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารจากประเทศเหล่านี้ และเอธิโอเปีย:

 • ผู้ถือวีซ่าผู้มีถิ่นพำนักของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องได้รับการอนุมัติจาก GDRFA หรือ ICA เพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ข้อนี้ไม่มีผลกับผู้โดยสารที่มีวีซ่าประเภทอื่น เช่น วีซ่าผู้มีถิ่นพำนักหรือวีซ่าทำงานที่ออกใหม่ วีซ่าพำนักระยะสั้นหรือระยะยาว ผู้ถือวีซ่าทอง 10 ปี วีซ่านักลงทุนหรือวีซ่าคู่สมรส วีซ่าเยี่ยมเยือน หรือวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งไม่มีผลกับผู้ถือวีซ่าผู้มีถิ่นพำนักของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เดินทางมาจากเอธิโอเปีย
 • ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศข้างต้นจะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่เป็นลบ พร้อมรหัส QR สำหรับการตรวจที่ดำเนินการไปภายใน 48 ชั่วโมง ควรคำนวณอายุการใช้งานนับตั้งแต่เวลาที่เก็บตัวอย่างก่อนออกเดินทาง จากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติ
 • ผู้โดยสารยังต้องแสดงรายงานการตรวจ PCR แบบเร่งด่วนพร้อมรหัส QR สำหรับการตรวจที่ดำเนินการที่สนามบินที่ออกเดินทางภายในหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศอื่น ๆ จะต้องมีใบรับรองการตรวจ COVID-19 แบบ RT PCR ที่เป็นลบ สำหรับการตรวจที่ดำเนินการไปไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปดูไบเป็นปลายทางสุดท้ายจากไนจีเรีย ปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากไม่มีศูนย์ตรวจ PCR แบบเร่งด่วนที่สนามบิน

ข้อยกเว้นสำหรับการตรวจ COVID-19 แบบ PCR:

 • พลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคนที่เดินทางกลับดูไบจากประเทศใดก็ตาม จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ก่อนออกเดินทาง แต่ต้องเข้ารับการตรวจแบบ PCR เมื่อเดินทางมาถึง 
 • ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลำดับแรก และคนทำงานรับใช้ในบ้านที่เดินทางพร้อมกับผู้อุปถัมภ์สัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ก่อนออกเดินทางด้วย แต่ต้องเข้ารับการตรวจแบบ PCR เมื่อเดินทางมาถึง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีและผู้โดยสารที่มีความพิการระดับปานกลางถึงรุนแรง

ข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาถึงดูไบ

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปดูไบจากจุดต้นทางใดก็ตาม (รวมถึงประเทศในกลุ่ม GCC) จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบสำหรับการตรวจที่ดำเนินการไปไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ยกเว้นการเดินทางจากบังกลาเทศ เอธิโอเปีย อินเดีย ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา แอฟริกาใต้ อูกันดา เวียดนาม แซมเบีย (ซึ่งมีการระบุข้อกำหนดเฉพาะไว้ข้างต้น)

ใบรับรองต้องเป็นการตรวจด้วยวิธี Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ในดูไบจะไม่รับพิจารณาใบรับรองการตรวจแบบอื่น ๆ รวมถึงการตรวจแอนติบอดี ใบรับรองการตรวจ COVID ของ NHS การตรวจ PCR แบบเร่งด่วน และชุดตรวจที่บ้าน ผู้เดินทางต้องนำใบรับรองทางการฉบับพิมพ์หรือแบบดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษหรืออาหรับมาเช็คอิน – ไม่ยอมรับใบรับรองทาง SMS จะยอมรับใบรับรองแบบ PCR เป็นภาษาอื่นก็ต่อเมื่อสามารถตรวจสอบยืนยันได้ที่สถานีต้นทาง

จะต้องมีการออกใบรับรองการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ให้โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศที่ผู้โดยสารออกเดินทาง ใบรับรองที่ได้ใช้แสดงสำหรับการเดินทางไปยังปลายทางอื่นไปแล้ว ไม่สามารถใช้สำหรับเดินทางกลับเข้าไปใหม่ได้ แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเวลาที่ยังใช้ได้อยู่ก็ตาม

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศต่อไปนี้จำเป็นที่รายงานการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR จะต้องมีรหัส QR ที่เชื่อมโยงกับรายงานการตรวจต้นฉบับเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยัน ต้องแสดงรหัส QR เมื่อเช็คอิน และกับตัวแทนของ Dubai Health Authority (DHA) เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินดูไบ: อินโดนีเซีย ซูดาน เลบานอน อียิปต์ และเอธิโอเปีย

พลเมืองอินเดียที่มีหนังสือเดินทางปกติซึ่งเดินทางไปหรือจากอินเดียผ่านดูไบ สามารถขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงดูไบได้สำหรับการพำนักอยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน โดยพวกเขาจะต้อง:

 • มีวีซ่านักท่องเที่ยวหรือกรีนการ์ดที่ออกให้โดยสหรัฐอเมริกาหรือ
 • วีซ่าผู้มีถิ่นพำนักที่ออกให้โดยสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป

วีซ่าที่ออกให้โดยสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสหภาพยุโรป จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การตรวจเมื่อเดินทางมาถึง

ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงดูไบจากประเทศดังต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการตรวจ COVID-19 แบบ PCR อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ:

แองโกลา อาร์เจนตินา อาเซอร์ไบจาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กัมพูชา ชิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย จอร์เจีย กานา กินี อินเดีย อิหร่าน อิรัก ไอวอรีโคสต์ เคนยา คีร์กีซสถาน เลบานอน ไลบีเรีย โมร็อกโก เมียนมา นามิเบีย เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ รวันดา รัสเซีย เซเนกัล เซียร์ราลีโอน สโลวาเกีย โซมาลีแลนด์ โซมาเลีย แอฟริกาใต้ ซูดานใต้ ศรีลังกา ซูดาน ซีเรีย ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย ตูนิเซีย ตุรกี เติร์กเมนิสถาน ยูกันดา ยูเครน อุซเบกิสถาน เวียดนาม แซมเบีย ซิมบับเว

ข้อยกเว้นในการตรวจ:

 • พลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ก่อนเดินทางไปดูไบ พวกเขาจะต้องได้รับการตรวจเมื่อเดินทางมาถึงดูไบ ไม่ว่าพวกเขาจะมีใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบที่ถูกต้องจากจุดต้นทางหรือไม่ก็ตาม
  ซึ่งสิ่งนี้ยังมีผลบังคับใช้กับ:
  • ผู้โดยสารที่เดินทางมากับญาติลำดับที่ 1 ของพลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือคนทำงานรับใช้ในบ้าน
  • คนทำงานรับใช้ในบ้านซึ่งคอยดูแลผู้อุปถัมภ์สัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการเดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีและผู้โดยสารที่มีความพิการระดับปานกลางหรือรุนแรง จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR นี้
  • ความพิการระดับปานกลางหรือรุนแรง รวมถึงภาวะบกพร่องทางระบบประสาท หรือภาวะบกพร่องทางพัฒนาการหรือสติปัญญา ตัวอย่างเช่น: การบาดเจ็บที่ไขสันหลังเฉียบพลัน โรคอัลไซเมอร์ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) โรคสูญเสียการทรงตัว โรคออทิสติก โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก เนื้องอกในสมอง หลอดเลือดสมองโป่งพอง ภาวะสมองพิการ ดาวน์ซินโดรม โรคลมชักและอาการชัก
  • ผู้โดยสารอื่นทั้งหมด รวมถึงผู้บกพร่องทางสายตา ผู้บกพร่องทางการได้ยิน หรือผู้บกพร่องทางกายภาพ จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบตามข้อกำหนด
 • อาจมีการยกเว้นการตรวจเฉพาะในประเทศต้นทางและปลายทางสุดท้ายของคุณ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดก่อนเดินทาง

ห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19:

 • รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ระบุห้องปฏิบัติการที่กำหนดให้เฉพาะ คุณสามารถใช้ห้องปฏิบัติการที่แนะนำในรายชื่อ หรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้และได้รับการรับรองในประเทศต้นทางของคุณเพื่อเข้ารับการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR
 • หากคุณเดินทางจากอินเดีย ปากีสถาน ไนจีเรีย หรือบังกลาเทศ คุณต้องมีใบรับรองจากหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ระบุไว้ในเอกสารรายชื่อห้องปฏิบัติการที่กำหนด จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปกับเที่ยวบิน

เมื่อคุณเดินทางมาถึง

 • คุณอาจต้องทำการตรวจ COVID-19 แบบ PCR อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึง หากคุณทำการตรวจที่สนามบิน คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานพำนักของคุณจนกว่าคุณจะได้รับผลการตรวจ
 • หากผลการตรวจเป็นบวก คุณจะต้องถูกกักกันตัวและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานด้านสาธารณสุขดูไบ
 • คุณต้องดาวน์โหลดแอพ COVID19 – DXB Smart App iOS-Android

กฎการเดินทางจากฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน สวิตเซอร์แลนด์

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปดูไบจากฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน หรือสวิตเซอร์แลนด์ จะได้รับอนุญาตให้เดินทาง หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยมีผลตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2021 จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป:

 • แสดงใบรับรองการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบสำหรับการตรวจที่ดำเนินการไปไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

หรือ

 • แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับการฉีดวัคซีนในฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะต้องระบุว่าผู้โดยสารได้รับวัคซีนครบตามปริมาณที่กำหนดซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO และประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้การยอมรับ

กฎระเบียบสำหรับการเดินทางจากสหราชอาณาจักร

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปดูไบจากสหราชอาณาจักร จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่เป็นลบสำหรับการตรวจที่ดำเนินการไปไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และจะต้องเป็นการตรวจด้วยวิธี Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) โปรดทราบว่าจะไม่รับพิจารณาใบรับรองการตรวจ Covid ของ NHS สำหรับการเดินทางจากสหราชอาณาจักร

โปรดดูที่ส่วน "การยกเว้นในการตรวจ" สำหรับรายการข้อยกเว้น

ผู้ถือวีซ่ามีถิ่นพำนักที่ต่อเครื่องผ่านดูไบ

ผู้โดยสารต่อเครื่องทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของปลายทางสุดท้าย
 
ผู้โดยสารต่อเครื่องจากประเทศต่อไปนี้ต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่เป็นลบสำหรับการตรวจที่ดำเนินการไปไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง: 
 • บังกลาเทศ อินเดีย ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา แอฟริกาใต้ อูกันดา เวียดนาม แซมเบีย
ผู้โดยสารต่อเครื่องจากประเทศเหล่านี้ซึ่งมีการจอง Dubai Connect ไว้ และ/หรือมีเวลาต่อเครื่องนานเกินกว่า 10 ชั่วโมง จะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่เป็นลบพร้อมรหัส QR สำหรับตรวจที่ดำเนินการไปภายใน 48 ชั่วโมงของเวลาในการเก็บตัวอย่างที่สถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับอนุมัติ ผู้โดยสารยังต้องแสดงรายงานการตรวจ PCR แบบเร่งด่วนพร้อมรหัส QR สำหรับการตรวจที่ดำเนินการที่สนามบินที่ออกเดินทางภายในหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 
ผู้โดยสารต่อเครื่องจากเอธิโอเปียต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 ที่เป็นลบสำหรับการตรวจที่ดำเนินการไปไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 
ผู้โดยสารต่อเครื่องอื่น ๆ ที่เหลือทุกคนไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองนี้ เว้นแต่จะเป็นข้อบังคับจากปลายทางสุดท้าย

การเดินทางจากดูไบไปอาบูดาบี

พลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้มีถิ่นพำนัก และนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบตามปริมาณที่กำหนดแล้วตามที่ระบุไว้ในแอพ Al Hosn จะไม่ต้องเข้ารับการตรวจ COVID-19 ที่พรมแดนก่อนเดินทางเข้าอาบูดาบีอีกต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2021 คุณต้องได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันจำนวนสองเข็มมาอย่างน้อย 28 วันก่อนออกเดินทาง จึงจะพิจารณาว่าได้รับวัคซีนครบตามปริมาณที่กำหนดแล้ว

โปรดทราบว่าแม้ว่าบุคคลที่เดินทางเข้าอาบูดาบีจากดูไบ ไม่จำเป็นต้องแสดงผลการตรวจอีกต่อไป แต่คุณยังคงต้องมี 'สถานะสีเขียว' ในแอพ Al Hosn เพื่อเข้าพื้นที่สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาครบถ้วนแล้ว ยังคงต้องมีสถานะสีเขียวตราบใดที่พวกเขามีผลการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ทุก ๆ 30 วัน ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะต้องเข้ารับการตรวจทุก ๆ สามวันเพื่อรักษาสถานะให้เป็นสีเขียว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ค้นหาสถานที่ที่จะเข้ารับการตรวจในดูไบก่อนที่คุณจะเดินทางเข้าอาบูดาบี

ค้นหาและจองเที่ยวบินปัจจุบันของเรา
ตรวจสอบปลายทางและบริการปัจจุบันของเรา และเดินทางได้อย่างสบายใจ - รับการประกันการเดินทางสำหรับความเสี่ยงหลายประเภทเมื่อซื้อเที่ยวบินของคุณ