ดูบริการบนเที่ยวบินของคุณ

ดูบริการบนเที่ยวบินของคุณ
ค้นหาจากหมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
กดเว้นวรรคหรือ Enter เพื่อลบ สนามบินที่ออกเดินทาง
กดเว้นวรรคหรือ Enter เพื่อลบ สนามบินที่เดินทางถึง
ค้นหา
เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดูบริการทั้งหมดที่มีให้บริการในชั้นห้องโดยสารนี้ เลือกแล้ว {0} รายการ

การสื่อสาร

ไม่พลาดการติดต่อ

เราช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานในระหว่างที่คุณเดินทางบนเครื่องบินได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บนเครื่อง โทรออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือใช้โทรศัพท์ในที่นั่ง ตรวจสอบดูว่ามีบริการด้านการสื่อสารใดบ้างในเที่ยวบินของคุณด้วย ดูบริการบนเที่ยวบินของคุณ

แอพของเอมิเรตส์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมขณะเดินทางด้วยแอพของเรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Wi-Fi บนท้องฟ้า

คุณสามารถโพสต์ หรือทวีตได้ฟรีจากที่นั่งของคุณบนเครื่องบิน A380 ทุกลำของเราและบนเครื่องบินโบอิ้ง 777 ส่วนใหญ่ ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 20MB (ซึ่งเพียงพอต่อการเรียกดูเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ)เนื่องจากระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เราจึงไม่สามารถให้บริการได้ทุกประเทศ ผู้ให้บริการของเรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีบริการเหล่านี้บนเที่ยวบินทุกเที่ยวบินหรือรับประกันว่าไม่มีความผิดพลาดใด ๆ ด้วยเหตุนี้ สายการบินเอมิเรตส์สงวนสิทธิ์ในการจำกัดความรับผิด

อ่านต่อเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ OnAir Wi-Fi

โทรศัพท์ SMS และอีเมลในที่นั่ง

ใช้โทรศัพท์ดาวเทียมในที่นั่งเพื่อให้คุณสามารถติดต่อกับที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ หรือใช้เพื่อโทรหาคนอื่นๆ บนเที่ยวบินของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อความโดยใช้บริการส่ง SMS และอีเมลผ่านหน้าจอ

โทรศัพท์มือถือและการโรมมิ่งข้อมูล

โทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อลงเครื่องแล้วหากต้องการโทรออกหรือใช้ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือของคุณ โทรศัพท์มือถือของคุณหรือผู้ให้บริการโรมมิ่งระดับสากลของคุณจะต้องมีการทำข้อตกลงการโรมมิ่งไว้กับ OnAir หรือ AeroMobile ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของเรา ทางผู้ให้บริการของคุณจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราการใช้บริการโรมมิ่งในต่างประเทศ คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณบนเที่ยวบินต่างๆ กว่า 300 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งรวมถึงเที่ยวบิน A380 ทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้บริการ Wi-Fi ของเราบนเครื่องบิน A380 ทุกลำ และ Boeing 777 ส่วนใหญ่

*ขออภัย ไม่มีบริการ Wi-Fi ในบางประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศจีนและอินเดีย ผู้ให้บริการของเรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุม
**หากต้องการโทรออกหรือใช้ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือของคุณ โทรศัพท์มือถือของคุณหรือผู้ให้บริการโรมมิ่งระดับสากลของคุณจะต้องมีการทำข้อตกลงการโรมมิ่งไว้กับ OnAir หรือ AeroMobile ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของเรา ทางผู้ให้บริการของคุณจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราการใช้บริการโรมมิ่งในต่างประเทศ