ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คุณสมบัติ:

ข้อเสนอในการรับบัตรเข้าชมงานเอ็กซ์โป 2020 ในดูไบแบบหนึ่งวันจากสายการบินเอมิเรตส์จะมีให้สำหรับผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์แต่ละรายที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:
 • ซื้อบัตรโดยสารที่เดินทางมาถึงดูไบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 มีนาคม
 • เริ่มต้นการเดินทางที่มีสิทธิ์ในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2021 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาดูไบ)
บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ หมายถึง:
 • มีหมายเลขเที่ยวบินนำหน้าด้วย 176
 • ซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ emirates.com แอพของเอมิเรตส์ สำนักงานขายย่อยหรือศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ หรือผ่านตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว
 • บัตรโดยสารใดก็ตามที่มีสิทธิ์สะสมไมล์สะสม Skywards ปกติตามกฎโปรแกรม Emirates Skywards
 • บัตรโดยสารขาเข้าหรือแบบเที่ยวเดียวไปยังดูไบ 
ค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ หมายถึง ค่าโดยสารประเภท Special, Saver, Flex หรือ Flex Plus ในชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ หรือชั้นหนึ่ง
 
การเดินทางที่มีสิทธิ์ หมายถึง:
 • บัตรโดยสารขาเข้าหรือแบบเที่ยวเดียวไปยังดูไบ
 • เที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องและมีการเข้าพักในดูไบขั้นต่ำ 6 ชั่วโมง (ตามเวลาที่เดินทางมาถึงและออกเดินทางตามกำหนดการบนบัตรโดยสาร)
เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ หมายถึง เที่ยวบินดังต่อไปนี้:
 • เที่ยวบินที่ทำการตลาดโดยสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งมีรหัส EK และให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือ flydubai
 • เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันหรือเที่ยวบินที่ใช้บัตรโดยสารร่วมกันอื่น ๆ ทั้งหมดจะไม่รวมอยู่ในข้อเสนอนี้

บัตรเข้าชมสูญหาย:

 • หากคุณทำบัตรเข้าชมแบบหนึ่งวันหายไป คุณสามารถป้อนรหัสอ้างอิงการจองหรือหมายเลขบัตรโดยสารใหม่อีกครั้ง และทางเราจะส่งบัตรไปให้คุณใหม่ตามที่อยู่อีเมลที่คุณได้แจ้งไว้ครั้งแรก

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง:

 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้บัตรเข้าชมแบบหนึ่งวันฟรีได้ โดยไม่ต้องติดต่อเราเพื่อยกเลิก 
 • บัตรเข้าชมแบบหนึ่งวันฟรีไม่มีมูลค่าเป็นเงิน และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้  
 • หากการจองเที่ยวบินของเอมิเรตส์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องแจ้งรหัสอ้างอิงการจองที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อที่จะขอบัตรเข้าชมฟรีใหม่ คุณไม่จำเป็นจะต้องขอบัตรเข้าชมใหม่ หากรหัสอ้างอิงการจองของคุณเป็นรหัสเดิม  
 • เราอาจเพิกถอนหรือยกเลิกข้อเสนอนี้ หรือบัตรเข้าชมงานเอ็กซ์โป 2020 แบบหนึ่งวันฟรีได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่การจองเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณถูกยกเลิกหรือมีการขอคืนเงิน 

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

 • เราให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณได้สั่งซื้อไปและปรับปรุงคุณภาพการบริการของเราเท่านั้น อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม:

 • เราอาจเพิกถอนหรือยกเลิกข้อเสนอนี้ หรือบัตรเข้าชมงานเอ็กซ์โป 2020 แบบหนึ่งวันฟรีได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่การจองเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณถูกยกเลิกหรือมีการขอคืนเงิน 
 • เราอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา และจะมีผลบังคับใช้กับข้อเสนอนี้และการใช้บัตรเข้าชมงานเอ็กซ์โป 2020 แบบหนึ่งวันฟรีของคุณ 
 • ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เราไม่ขอรับผิดต่อคุณในทุกรูปแบบสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บัตรเข้าชมงานเอ็กซ์โป 2020 แบบหนึ่งวันฟรีของคุณ หรือข้อเสนอนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายของดูไบและกฎหมายของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามความเหมาะสม คุณยินยอมที่จะยอมรับอำนาจศาลในดูไบ และกำหนดให้เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีในการระงับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อเสนอนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของงานเอ็กซ์โป 2020 ที่ดูไบ: