ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เตรียมพร้อมเข้าชมงานดูไบเอ็กซ์โป 2020

หากคุณเดินทางกับเราไปดูไบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2021 ถึง 31 มีนาคม 2022 เราจะมอบบัตรเข้าชมงานเอ็กซ์โป 2020 แบบหนึ่งวันฟรีให้กับผู้โดยสารทุกคนในการจองของคุณ ใช้บัตรโดยสารของคุณเพื่อเข้าชมงานเอ็กซ์โป 2020 ในวันใดก็ได้ที่คุณเลือก หรือคุณเพียงแวะต่อเครื่อง หากการต่อเครื่องของคุณในดูไบใช้เวลานานเกินกว่าหกชั่วโมง คุณมีสิทธิ์รับบัตรเข้าชมงานเอ็กซ์โป 2020 ได้ฟรี

เพื่อขอรับบัตรเข้าชมงานของคุณ โปรดป้อนรายละเอียดของผู้โดยสารแต่ละคนที่ด้านล่าง แล้วเราจะส่งบัตรเข้าชมงานให้คุณทางอีเมล ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม

ข้อสำคัญ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้หมายเลขอ้างอิงการจองหรือหมายเลขบัตรโดยสารใหม่ ข้อมูลบัตรเก่าของคุณจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

กรอกชื่อและหมายเลขอ้างอิงการจองหรือหมายเลขบัตรโดยสารบนบัตรโดยสารของคุณ หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดใช้รายละเอียดในการจองล่าสุด