การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของเอมิเรตส์ของคุณ

ใส่รายละเอียดด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเที่ยวบินของคุณ และเปลี่ยนแปลงการจองของเอมิเรตส์ของคุณ

เรียกดูข้อมูลการจอง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านามสกุลที่คุณป้อนนั้นตรงกับนามสกุลบนบัตรโดยสารของคุณ และใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงการจองได้จากบัตรโดยสารของคุณ ซึ่งจะเป็นรหัสหกตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและหมายเลขซึ่งปรากฏอยู่ใต้ชื่อของคุณ

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของเอมิเรตส์เป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เที่ยวบินของเอมิเรตส์ของคุณ เปลี่ยนแปลงชั้นห้องโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวการเดินทางของคุณ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ:

  • ใส่รายละเอียดการจองของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เที่ยวบินของเอมิเรตส์ของคุณ เปลี่ยนแปลงเวลาออกเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวการเดินทางของคุณ
  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชั้นห้องโดยสารของคุณได้
  • ดูว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใดในการเพิ่มเที่ยวบินเมื่อเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการเดินทางของคุณ หรือค้นหาว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใดในการเพิ่มจุดแวะพักลงในการเดินทางของคุณ หรือลบเที่ยวบินออกจากการเดินทางของคุณ
  • ทั้งนี้ คุณสามารถดูได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใดก่อนตัดสินใจที่จะดำเนินการ
  • โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำในหน้าจัดการการจองของคุณจะมีผลกับผู้โดยสารทุกคนในการจองดังกล่าว หากคุณต้องการทำเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้โดยสารเพียงคนเดียวในการจองของคุณ โปรดติดต่อเรา