ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บัตรกำนัลการคืนเงินเนื่องจาก COVID-19

สำหรับแผนเดินทางที่ผู้เดินทางวางแผนเอาไว้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 บัตรกำนัลการคืนเงินของเราจะมอบความยืดหยุ่นในการจัดการกำหนดการการบินใหม่ หรือใช้มูลค่าของบัตรกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของเอมิเรตส์

หากต้องการใช้ "บัตรกำนัลเอมิเรตส์" ของคุณที่ออกโดยศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์เพราะเที่ยวบินถูกยกเลิกเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับ COVID-19 โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลการเดินทางตามมูลค่าที่ชำระไปสำหรับบัตรโดยสารและบริการที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันที่ที่ชำระไปก่อนหน้านี้ หากมี)
 • บัตรกำนัลการเดินทางหนึ่งใบจะออกให้ต่อลูกค้าหนึ่งราย
 • บัตรกำนัลท่องเที่ยวมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก และสามารถต่ออายุได้อีก 1 ปี หากลูกค้าไม่สามารถใช้บัตรกำนัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • บัตรกำนัลท่องเที่ยวใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอมิเรตส์ที่ซื้อผ่าน emirates.com ร้านค้าและศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์เท่านั้น
 • บัตรกำนัลท่องเที่ยวสามารถใช้ชำระค่าบัตรโดยสารได้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษี) การเลือกที่นั่งแบบชำระเงิน การเข้าใช้ห้องพักผู้โดยสาร ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมและค่าบริการอื่นๆ
 • บัตรกำนัลท่องเที่ยวไม่สามารถใช้บัตรโดยสารได้ด้วยการใช้เงินสด+ไมล์สะสมร่วมกัน
 • สามารถใช้บัตรกำนัลท่องเที่ยวได้สูงสุด 4 ใบสำหรับการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง
 • สามารถโอนบัตรกำนัลการท่องเที่ยวให้กันได้ และสามารถใช้มูลค่ารวมของบัตรสำหรับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนได้
 • สามารถใช้บัตรกำนัลท่องเที่ยวสำหรับการทำธุรกรรมหลายรายการได้จนถึงมูลค่ารวมของบัตรในช่วงระยะเวลาของอายุบัตร
 • หากลูกค้าไม่สามารถใช้บัตรกำนัลท่องเที่ยวภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออก จะได้รับการเงินคืนเป็นเงินสด

บัตรกำนัลสำหรับการชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถทำการเดินทางต่อได้โดยใช้บัตรกำนัลสำหรับการชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องของเรา

โปรดดูคำแนะนำจากเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อคุณจองโดยใช้ "บัตรกำนัลของเอมิเรตส์" ของคุณ ซึ่งออกให้เพื่อเป็นการชดเชย (ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง) ผ่านทาง emirates.com หรือศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์

 • สามารถใช้บัตรกำนัลทำการจองบน emirates.com หรือศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์
 • ในการจองใหม่ ชื่อบนบัตรกำนัลจะต้องตรงกับผู้เดินทางอย่างน้อยหนึ่งคน
 • สามารถใช้บัตรกำนัลในการชำระค่าโดยสารพื้นฐาน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
 • สามารถใช้บัตรกำนัลในการชำระเงินบางส่วนสำหรับการจองได้ จำนวนเงินที่เกินจะถูกรวมเป็นการชำระเงินแยกต่างหาก (เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต)
 • จะส่งบัตรกำนัลใหม่สำหรับจำนวนเงินที่เหลืออยู่พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หากมูลค่าในคูปองยังใช้ไม่หมดในการทำธุรกรรมครั้งเดียว
 • สามารถใช้บัตรกำนัลได้ภายใน 7 ถึง 365 วัน หลังจากออกบัตร