ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บัตรกำนัลการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

เราไม่ได้ออกบัตรกำนัลการเดินทางในกรณีที่แผนของคุณได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกต่อไป คุณยังคงมีทางเลือกในการเก็บบัตรโดยสารไว้ใช้เดินทางได้ใน 24 เดือนข้างหน้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บบัตรโดยสารไว้ใช้ในเที่ยวบินในอนาคต

วิธีใช้บัตรกำนัลของคุณ

หากคุณได้แลกเปลี่ยนบัตรโดยสารเป็นบัตรกำนัลการเดินทางแล้ว คุณสามารถนำไปใช้ในเที่ยวบินในอนาคตหรือบริการของเอมิเรตส์ได้ มีอายุการใช้งานหนึ่งปีนับจากวันที่ออกและคุณสามารถขยายอายุการใช้งานออกไปได้อีกปี หากคุณไม่สามารถใช้งานได้ครบตามมูลค่าของบัตรในช่วงเวลานั้นได้

 • บัตรกำนัลการเดินทางจะแสดงมูลค่าที่คุณได้ชำระไปสำหรับบัตรโดยสารหรือบริการของคุณ
 • บัตรกำนัลการเดินทางหนึ่งใบจะออกให้ต่อลูกค้าหนึ่งราย
 • บัตรกำนัลการเดินทางมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก และสามารถขยายอายุได้อีก 1 ปี หากคุณไม่สามารถใช้บัตรกำนัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • บัตรกำนัลการเดินทางใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอมิเรตส์ที่ซื้อผ่าน emirates.com หรือผ่านสำนักงานและศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์
 • บัตรกำนัลการเดินทางสามารถใช้ชำระค่าบัตรโดยสารได้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษี) ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม และค่าบริการอื่น ๆ
 • ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลการเดินทางเพื่อซื้อบัตรโดยสารแบบใช้เงินสด+ไมล์สะสมร่วมกับ Emirates Skywards ได้
 • สามารถใช้บัตรกำนัลการเดินทางได้สูงสุด 4 ใบสำหรับการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง
 • บัตรกำนัลการเดินทางจะออกให้เฉพาะผู้โดยสารแต่ละคน และไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้
 • คุณสามารถใช้จ่ายสำหรับตัวคุณเอง หรือเพื่อนและครอบครัวของคุณ
 • สามารถใช้บัตรกำนัลการเดินทางในการทำธุรกรรมหลายรายการได้จนถึงมูลค่ารวมของบัตรในช่วงระยะเวลาการใช้งานของบัตร
 • หากคุณไม่สามารถใช้บัตรกำนัลการเดินทางภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออก คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเป็นเงินสด

บัตรกำนัลสำหรับการชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถทำการเดินทางต่อได้โดยใช้บัตรกำนัลสำหรับการชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องของเรา

โปรดดูคำแนะนำจากเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อคุณจองโดยใช้ "บัตรกำนัลของเอมิเรตส์" ของคุณ ซึ่งออกให้เพื่อเป็นการชดเชย (ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง) ผ่านทาง emirates.com หรือศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์

 • สามารถใช้บัตรกำนัลทำการจองบน emirates.com หรือศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์
 • ในการจองใหม่ ชื่อบนบัตรกำนัลจะต้องตรงกับผู้เดินทางอย่างน้อยหนึ่งคน
 • สามารถใช้บัตรกำนัลในการชำระค่าโดยสารพื้นฐาน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
 • สามารถใช้บัตรกำนัลในการชำระเงินบางส่วนสำหรับการจองได้ จำนวนเงินที่เกินจะถูกรวมเป็นการชำระเงินแยกต่างหาก (เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต)
 • จะส่งบัตรกำนัลใหม่สำหรับจำนวนเงินที่เหลืออยู่พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หากมูลค่าในคูปองยังใช้ไม่หมดในการทำธุรกรรมครั้งเดียว
 • สามารถใช้บัตรกำนัลได้ภายใน 7 ถึง 365 วัน หลังจากออกบัตร