ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การแจ้งข่าวสำคัญ

ความคุ้มครองการประกันการเดินทางสำหรับความเสี่ยงหลายประเภทจะไม่มีผลกับบัตรโดยสารที่ซื้อในวันที่หรือหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2021 อีกต่อไป จะใช้ความคุ้มครองประกันการเดินทางเพื่อความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากโรค COVID-19 แทน

การประกันจะมีให้โดยอัตโนมัติ - เพียงคุณซื้อเที่ยวบินเท่านั้น
ตรวจสอบปลายทางปัจจุบันของเราและค้นหาเที่ยวบินเพื่อค้นหาข้อกำหนดในการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน บริการของเรา และอื่น ๆ อีกมากมาย