อัปเดตการเดินทาง

ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน
หมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
EK

การระงับเที่ยวบิน

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้

มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 25 เมษายน 2016 11:06 ดูไบ (GMT+4)

วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC
นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2016 ผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC จะต้อง สมัครขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนที่จะเดินทางมาในดูไบ

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 11 เมษายน 2016 11:48 ดูไบ (GMT+4)

นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับแอฟริกา

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกให้ในวันที่หรือหลังวันที่ 15 เมษายน 2016
สำหรับกำหนดการเดินทางที่เริ่มต้นจุดหมายปลายทางในแอฟริกา จะนับสัมภาระเป็นชิ้น ผู้โดยสารที่เริ่มการเดินทางในแอฟริกา ชั้นประหยัดสามารถขนกระเป๋าได้สองใบที่มีน้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. และชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจขนได้สองใบที่มีน้ำหนักไม่เกินใบละ 32 กก. นโยบายนี้ใช้กับทุกประเทศที่มีการซื้อบัตรโดยสาร หากเกินการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระฟรี จะใช้ค่าใช้จ่ายส่วนเกินปกติ

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 15 เมษายน 2016
การอนุญาตสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารซึ่งออกก่อนวันที่นี้ในการเดินทางที่เริ่มต้นในแอฟริกาจะยังคงใช้นโยบายสัมภาระที่คิดตามน้ำหนัก นโยบายนี้ใช้กับการเดินทางทุกวัน หากเกินการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระฟรี จะใช้ค่าใช้จ่ายส่วนเกินปกติ

หากต้องการดูรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระและอัตราสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางของคุณ โปรดใช้ เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของเรา