ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจการรัฐ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเรา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเรา

แสดงปริมาณของผลประโยชน์ของเที่ยวบินของเรา

การวิเคราะห์อิสระได้ดำเนินการขึ้นเพื่อหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของเรา และดูผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ หากเกี่ยวข้อง

ที่ด้านล่างนี้ คุณสามารถอ่านการศึกษาส่วนบุคคลในประเทศออสเตรีย, แคนาดา, เยอรมนี, อินเดีย, แอฟริกาใต้, สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ออสเตรีย:


แคนาดา:


เยอรมนี:


อินเดีย:


แอฟริกาใต้:


สหภาพยุโรป (EU):


สหรัฐอเมริกา: