Köp, ge bort, överför, förläng eller återinför dina Miles

Fler Miles för dina pengar


Köp fler Skywards Miles

Om du är inställd på en bonus, men inte har tillräckligt med Skywards Miles på kontot, kan du helt enkelt köpa fler Skywards Miles. Oavsett om du ligger inom räckhåll från en bonusresa eller om du vill slå på stort med en uppgradering kan du nå dit snabbare. Det kostar endast 30 USD per 1 000 Miles och du kan köpa upp till 100 000 Skywards Miles under ett år.

Köp MilesÖppnar länken i en ny flik

Ge bort Skywards Miles i present

Nästa gång du vill skämma bort någon du håller kär kan du köpa Skywards Miles till nära och kära och låta dem unna sig själva. De kommer garanterat att hitta något att unna sig med bland vårt utbud av frestande bonusar, från flygresor till hotellvistelser. Priset för 1 000 Skywards Miles är 30 USD och du kan ge bort upp till högst 100 000 Miles om året.

Ge bort MilesÖppnar länken i en ny flik

Överför dina Skywards Miles för mindre

Om du inte riktigt kan nå en viss bonus kan du överföra dina Skywards Miles till dina nära eller kära för att kombinera dem på ett konto så att dina Miles räcker längre. Du kan överföra Miles till en kostnad av 15 USD per 1 000 Miles och du kan överföra upp till högst 50 000 under ett år.

Överför dina MilesÖppnar länken i en ny flik

Återinför förfallna Skywards Miles

Om några av dina Skywards Miles har förfallit under de senaste 6 månaderna kan du aktivera dem igen så att de läggs tillbaka på ditt konto. Det kostar endast 20 USD per 1 000 Miles och du kan återföra upp till 50 000 Skywards Miles under ett år.

Återinför förfallna MilesÖppnar länken i en ny flik

Förläng utgående Skywards Miles

Om några av dina Skywards Miles förfaller inom kort kan du förlänga deras giltighetstid i upp till 12 månader. Du kan du köpa en förlängning 3 månader före utgångsdatumet för endast 20 USD per 1 000 Skywards Miles, och du kan förlänga upp till 50 000 Skywards Miles under ett år.

Förläng utgående MilesÖppnar länken i en ny flik

Mer information

Det kan ta upp till 48 timmar innan dina Miles syns på kontot och är tillgängliga för att lösas in.

Giltigheten för Skywards Miles som håller på att upphöra eller har löpt ut kan förlängas eller återställas endast via emirates.com.

Regler och villkor

1. Genom att klicka på något av ovanstående alternativ för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles eller återinföra Miles, lämnar du emirates.com och överförs från Emirates webbplats till Points Platform. Detta är en tredje parts webbplats som drivs av Points.com Inc. Emirates Skywards-medlemmar godkänner att Emirates Skywards samlar in, använder och överför vissa relevanta medlemsuppgifter som innehas av Emirates till Points.com Inc., inklusive relevant information om en Skywards-medlem som tar emot Skywards Miles när så är tillämpligt, och personlig information som en Emirates Skywards-medlem tillhandahåller Emirates, som till exempel identitetsdata såsom namn, e-post-ID; Skywards kontouppgifter såsom kontonummer, Skywards Miles-saldo; transaktionsuppgifter såsom tidigare inköpstransaktioner, flyginformation och beteendedata såsom kampanjrespons, onlineaktivitet. Sådan uppgiftslämning ska göras i enlighet med vår integritetspolicy och i syfte att göra det möjligt för Emirates Skywards-medlemmen att genomföra transaktionen och möjliggöra specialerbjudanden från tid till annan från Emirates Skywards och våra partner.

2. Alla transaktioner och betalningar för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles och återinföra Miles samlas in och behandlas av Points.com Inc.

3. Avtalet för användningen av Points Platform, inklusive behandlingen av eventuella betalningar av Points.com Inc. via Points Platform, gäller mellan Emirates Skywards-medlemmen och Points.com Inc. I enlighet därmed ska Points.com Inc.:s regler och villkor och integritetspolicy tillämpas avseende användningen av Points Platform. Points.com Inc.:s användning och utlämnande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates. Points.com Inc. kanske inte styrs av integritetslagar som föreskriver samma nivå av skydd som de som gäller för Emirates.

4. Emirates Skywards rekommenderar att Emirates Skywards-medlemmen läser reglerna och villkoren. Genom att använda Points Platform samtycker Emirates Skywards-medlemmen till att följa reglerna och villkoren som fastställts av Points.com Inc. med avseende på användningen av Point Platform. Detta inkluderar betalning av eventuella belopp som förfaller och efterlevnad av alla regler och restriktioner som gäller för användningen av plattformen.

5. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas eller återinföras av Skywards-medlemmen via plattformen på Points.com Inc. (”Points Platform”). Medlemmen måste minst ha en tidigare intjäningsaktivitet i sitt Emirates Skywards-konto, som har tjänats in genom att flyga med Emirates eller ett partnerflygbolag, eller genom en transaktion med en partner (”Berättigad Skywards-medlem”). Personuppgiftsbonusar räknas inte som giltiga aktiviteter i detta syfte.

6. Skywards Miles kan köpas av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform för personlig användning (”Köp Miles Standalone”) eller som en present till en annan berättigad Skywards-medlem (”Ge bort Miles”) i klumpbelopp om 1 000 Miles till en kostnad av 30 USD per 1 000 Miles där 2 000 Miles är minimibeloppet per inköp. Från tid till annan får de berättigade medlemmarna möjlighet att fylla på sina Skywards Miles-saldon när de saknar de Miles som krävs för att boka en Emirates-flygbonus eller en Emirates-uppgraderingsbonus på emirates.com (”Köp Miles In-line” och tillsammans med ”Köp Miles Standalone”, ”Köp Miles”). Dessa medlemmar kan köpa Miles In-line i klumpbelopp om 1 000 Miles, en kostnad av 30 USD per 1 000 Miles där 1 000 Miles är minimibeloppet per inköp. 100 000 Miles är det högsta sammanlagda inköpet medlemmen kan göra för sig själv via produkterna Köp Miles och få som present via produkten Ge bort Miles under ett kalenderår. Tier Miles kan inte köpas eller ges bort.

7. Skywards Miles kan överföras av en berättigad Skywards-medlem till en annan via Points Platform (”Överför Miles”) i klumpbelopp om 1 000 Miles till en kostnad av 15 USD per 1 000 Miles. 2 000 Miles är minimibeloppet för det första inköpet och 50 000 Miles är det högsta överföringsbeloppet som en medlem kan skicka och motta under ett kalenderår. Tier Miles kan inte överföras.

8. Skywards Miles som förfaller inom de kommande tre (3) månaderna kan förlängas med ytterligare 12 månader från inköpsdagen av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform (”Förläng Miles”) till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles. Skywards Miles som har förfallit under de senaste sex (6) månaderna kan återinföras för en förlängd giltighetstid om 12 månader från inköpsdagen av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform (”Återinför Miles”) till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles. 1 000 Miles är minimibeloppet per inköp och 50 000 Miles är det högsta inköpsbeloppet som en medlem kan förlänga och återinföra under ett kalenderår. Tier Miles kan inte förlängas eller återinföras.

9. Priset på Skywards Miles och reglerna avseende inköp, överföring, förlängande och återinförande av Skywards Miles och/eller villkoren för att förvärva Skywards Miles kan när som helst ändras.

10. Inköpta/överförda Skywards Miles eller Skywards Miles som har getts bort är giltiga i minst tre år från datumet då inköpstransaktionen genomfördes och upphör att gälla i slutet av den mottagande medlemmens födelsemånad under det tredje året. Förlängda Skywards Miles är giltiga i 12 månader från det ursprungliga inköpsdatumet och upphör att gälla vid slutet av sådan tidsperiod. Återinförda Skywards Miles är giltiga i 12 månader från inköpsdatumet och upphör att gälla vid slutet av sådan tidsperiod.

11. Skywards Miles kan köpas, ges bort och överföras via emirates.com och via Emirates kontaktcenter och Emirates boknings- och biljettkontor. Skywards Miles kan endast förlängas och återinföras via emirates.com och via Emirates kontaktcenter och Emirates boknings- och biljettkontor.

12. Medlemmarna kan enbart använda kreditkort för att slutföra betalningar för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles och återinföra Miles. Kontantbetalningar tillåts inte.

13. Emirates Skywards-medlemmar måste logga in på sitt Emirates Skywards-konto på emirates.com innan de överförs till Points Platform för att slutföra transaktionen.

14. Transaktioner kommer att behandlas i valutan som används i det bosättningsland som Skywards-medlemmen har angivit i sin medlemsprofil. Om betalningar görs i eventuell annan valuta än USD kan växelkursen skilja sig från den aktuella växelkursen. I de fall betalningen i medlemmens lokala valuta inte stöds, kommer transaktionerna automatiskt att behandlas i USD. Lokala skatter kan påföras och ska betalas enligt Emirates policy.

15. Skywards Miles kommer att sättas in på Emirates Skywards-kontot inom 48 timmar efter att fullständig betalning har slutförts med kreditkort via Points Platform. Om Skywards Miles inte sätts in på kontot kan medlemmen göra anspråk på Skywards Miles genom att kontakta Emirates kontaktcenter.

16. Skywards Miles kan köpas, ges bort och överföras när som helst medan Skywards Miles kan förlängas inom de sista tre (3) månaderna före utgången och återinföras inom sex (6) månader efter de förfaller.

17. Skywards Miles kan köpas, överföras, förlängas och återinföras när som helst inom de angivna gränserna, men måste köpas minst 48 timmar innan en bokning/inlösen görs. Alla transaktioner som görs för att köpa Miles (oavsett om det görs via Köp Miles Standalone eller via Köp Miles In-line), ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles och återinföra Miles med avsikt att lösa in sådana Skywards Miles mot bonusar garanterar inte tillgängligheten till sådana bonusar. Återbetalningar avseende köpta Skywards Miles tillåts inte förutom när det föreskrivs enligt lag.

18. Medlemmar får inte sälja sina Skywards Miles för kontanter eller annat, och inte heller köpa Skywards Miles från en tredje part.

19. Om mottagaren av eventuella Skywards Miles inte är Skywards-medlem, måste mottagaren registrera sig för Emirates Skywards innan sådana Skywards Miles kan tas emot.

20. Skywards Miles som köps, ges bort, överförs, förlängs eller återinförs räknas inte in i nivåstatusen.

21. Points.com Inc.:s integritetspolicy(öppnar länk) och regler och villkor(öppnar länk) tillämpas på sådana transaktions- och betalningsbehandlingar. 

22. Emirates Skywards programregler(öppnar länk) gäller.