Dubai Parks and Resorts

Gör dig redo för äventyr på Dubai Parks and Resorts

Gör dig redo för äventyr på Dubai Parks and Resorts

Möt hjältar och monster och upplev spännande åkattraktioner på din nästa resa till Dubai.

Res bekvämt med oss och ta del av ett 2-dagars inträdespass till Dubai Parks & Resorts och ett paket med erbjudanden för 495 AED och 435 AED för barn.

Du får tillgång till alla fyra världsklassiga nöjesparker på en plats – MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, LEGOLAND® Dubai LEGOLAND® Water Park tillsammans med dessa förmåner:

  • ett värde av 250 AED i kredit på ditt armband som kan användas på restauranger och matvagnar och för ett souvenirfoto av ditt besök under de två dagarna
  • 10 % rabatt på alla varor i butikerna i parkerna
  • tre Q-Fast-pass varje dag för att kunna gå före i kön på MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, LEGOLAND® Dubai
  • 15 % rabatt på alla mat- och dryckesbutiker på Lapita Hotel & Resort.

Överraska din familj genom att anordna en resa med vänner eller dela nöjena med din partner och upplev en oförglömlig semester i vår hemstad.

Så här får du tillgång till det roliga

Boka ditt flyg med oss till Dubai, gå sedan till hantera bokning och boka din 2-dagars entré till Dubai Parks and Resorts.

Du får biljetterna till nöjesparkerna för båda dagarna via e-post. Visa upp din elektroniska parkbiljett vid Dubai Parks and Resorts biljettdisk tillsammans med en giltig fotolegitimation (en e-biljett och legitimation per person). Du kommer att få ditt Emirates-armband påfyllt med kredit för att spendera på mat och dryck.

Vanliga frågor och svar: Emirates Dubai Parks and Resorts inträdespass

Måste mitt andra besök äga rum den efterföljande dagen?
Nej, du kan planera ditt andra besök inom 7 dagar från ditt första besök.

Jag tog av mig mitt armband och idag är mitt andra besök. Kan jag få ett nytt armband?
Vid ditt andra besök måste du, för att kunna dra nytta av det återstående mervärdet, visa upp samma e-biljett för Dubai Parks and Resort som användes vid första besöket tillsammans med en giltig fotolegitimation, vid någon biljettkiosk eller kiosk för gästtjänster i parken.

Hur kan jag lösa in mina förmåner?
Du kan skanna ditt armband eller den elektroniska parkbiljetten för att utnyttja alla mervärden.

Finns det några pendelbussar?
Det finns kostnadsfria pendelbussar vid The Outlet Village och Lapita. Du kan hitta mer information i länken.

Är armbandet återbetalningsbart eller utbytbart?
Armbandet är inte återbetalningsbart eller utbytbart.

Om jag tappar bort e-postmeddelandet med mitt Emirates Dubai Parks and Resorts inträdespass, kan jag fortfarande få tillgång till parken?
Skulle kunden tappa bort e-postmeddelandet med den elektroniska parkbiljetten, men kommer ihåg parkens PNR-nummer, kan kunderna alltid kontakta 800AMAZING (2629464) eller skicka e-post till amazingservices@dubaiparksandresorts.com för att be ombudet att skicka e-postmeddelandet med e-biljetten på nytt till den registrerade e-postadress som användes vid transaktionen.

Vilket nummer behöver jag ringa för att få hjälp eller lämna klagomål?
Du kan mejla dina förfrågningar till amazingservice@DubaiParksandResorts.com(öppnar ditt e-postprogram) eller alternativt ringa Förenade Arabemiraten: 800 AMAZING (2629464)/internationellt: +971 4 820 0000  

Var hittar jag information om öppettider, höjdbegränsningar, åkattraktioner och föreställningar?
Du kan hitta information på dubaiparksandresorts.com(öppnar en extern webbplats i en ny flik) eller alternativt ringa Förenade Arabemiraten: 800 AMAZING (2629464)/internationellt: +971 4 820 0000

Jag köpte Emirates Dubai Parks and Resorts inträdespass, men kan inte besöka parkerna på grund av personliga skäl. Kan jag be om en återbetalning?
När väl Emirates Dubai Parks and Resorts inträdespass har köpts kan det inte överlåtas, återbetalas eller bytas och inte heller erbjudas till försäljning.

Vad är giltighetstiden för Emirates Dubai Parks and Resorts inträdespass?
Giltighetstiden för Emirates Dubai Parks and Resorts inträdespass är 6 månader från utfärdandedatumet.

Regler och villkor

Emirates Dubai Parks and Resorts inträdespassprogram (”Programmet”) syftar på mervärdeserbjudandet som tillhandahålls av Emirates, ett bolag i Dubai som etablerades enligt Dubais regeringsdekret nr 2 från 1985 (med tillägg) med sitt säte i Emirates Group Headquarters, Airport Road, PO Box 686, Dubai, Förenade Arabemiraten (”Emirates”) och finns på webbplatsen emirates.com/myemiratespass emirates.com (”Webbplatsen”).

Dessa villkor tillsammans med partnerns villkor och de allmänna villkoren som gäller för din användning av och åtkomst till webbplatsen (tillsammans ”Villkoren”) styr din användning av webbplatsen och anger reglerna för deltagande i programmet. Genom att delta i programmet intygar du att du har rätt att godkänna dessa villkor och samtycker till att vara bunden av villkoren.

I händelse av eventuell tvist rörande dessa villkor, resultat och alla andra frågor i samband med programmet, är Emirates beslut slutgiltigt och bindande och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Programmet börjar kl. 00.01 [UAE] den 20 juni 2018 och avslutas kl. 23.59 [UAE] den 20 juni 2021 (”Programperioden”).

Exklusivt inträdespass” syftar på förmåner som tillhandahålls av partnern enligt vad som beskrivs i bilaga A i dessa villkor och som kan komma att ändras av Emirates efter eget gottfinnande.

Parker” syftar på MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD Parks™ Dubai, LEGOLAND® Dubai, LEGOLAND® Water Park.

Partner” syftar på Dubai Parks Destination Management L.L.C.

Regler för deltagande

Personer som köper en flygbiljett med Emirates till Dubai eller med uppehåll i Dubai inom programperioden (”Passagerare”) är berättigad till att köpa det exklusiva inträdespasset till parkerna via Emirates webbplats. Passagerare omdirigeras till partnerns webbplats för betalning och utfärdande av den elektroniska parkbiljetten.

Passagerare måste visa upp den elektroniska parkbiljetten (vid båda parkbesök) i sitt eget namn tillsammans med fotolegitimation för identifieringssyfte på begäran hos partnerns biljettkiosk eller kiosk för gästtjänster för att utnyttja det exklusiva inträdespassets förmåner. Passagerare som har följt de angivna stegen får ett Emirates-märkt RFID-armband på vilket det exklusiva inträdespassets förmåner är uppladdade.

Partnern har rätt att avvisa en passagerare om han eller hon inte kan tillhandahålla lämpliga id-handlingar. Passagerarna förväntas att alltid uppträda på ett lämpligt sätt hos en partner.

Programmet gäller inte i länder där det förbjuds enligt lag. Personer bosatta i ett land som är begränsat av tillämpliga kontroller och sanktioner eller andra lagar eller föreskrifter som omfattar detta program kan inte delta i programmet. Varje passagerare ansvarar själv för att sitt deltagande i programmet sker i enlighet med lagarna i landet där de är medborgare och/eller bosatta och/eller råkar befinna sig vid den tidpunkt då anmälan görs. Emirates gör inga utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, om lagligheten avseende enskilda personers deltagande eller några andra aspekter av programmet.

Den elektroniska parkbiljetten omfattas av villkoren som gäller för innehav och användning av den elektroniska parkbiljetten och entrén till nöjesparkerna som anges av partnern vilka kan ändras från tid till annan. Dessa kommer att beskrivas på partnerns webbplats.

Passagerare som inte följer villkoren eller inte uppfyller deltagande- eller behörighetskriterierna som anges i villkoren kan anses vara oberättigad till att utnyttja det exklusiva inträdespasset som erbjuds efter Emirates och/eller partnerns eget gottfinnande.

Programmet är ENDAST för personligt bruk och kan ej överlåtas och är ogiltigt om det köps, säljs eller byts. De erbjudanden som ingår i programmet är inte inlösningsbara för kontanter.

Passageraren är personligen ansvarig för alla andra avgifter och kostnader som är förknippade med det exklusiva inträdespasset, inklusive men inte begränsat till försäkring, resor, flygbiljetter, mat, boende och andra tillhörande kostnader i samband med inlösen av det exklusiva inträdespasset.

Personuppgifter

Emirates samlar in och använder passagerarens personuppgifter (”Uppgifterna”) i syfte att genomföra programmet, och kan komma att lämna ut eller överföra sådana uppgifter till tredje parter som levererar tjänster avseende programmet. Vid hanteringen av uppgifterna kan Emirates komma att överföra dem till länder som kanske inte har samma nivå av dataskydd som i ditt bosättningsland. I vilket fall som helst åtar sig Emirates att samla in, bearbeta, lagra, spara och överföra uppgifterna enligt gällande dataskyddslagstiftning. Genom att delta i programmet och tillhandahålla uppgifter godkänner passageraren att Emirates samlar in och bearbetar uppgifterna på detta sätt.

Genom att samtycka till att få Emirates nyhetsbrev godkänner passageraren att Emirates behåller och använder uppgifterna och överför uppgifterna till följd av utfärdandet av Emirates nyhetsbrev.

Genom att samtycka till direktmarknadsföring godkänner passageraren att Emirates behåller och använder uppgifterna för direktmarknadsföring, vilket kan omfatta att dela uppgifterna med Emirates kontor, auktoriserade ombud, Emirates andra företag och/eller varumärken, de som Emirates överför sina rättigheter och skyldigheter till, tredjepartsföretag som erbjuder relaterade tjänster (till exempel biluthyrning, hotell, limousiner, transfer, extratjänster), regeringar och statliga myndigheter, kreditkorts- och andra betalkortsföretag samt andra flygbolag eller leverantörer av sådana relaterade tjänster.

Skulle passageraren vilja veta vilka uppgifter Emirates innehar om dem och/eller korrigera uppgifter som Emirates innehar om dem ska de kontakta sitt lokala Emirates-kontor.

Emirates ansvar

Inkludering av Emirates av en partner i programmet utgör inte eller innebär inte något godkännande av en sådan partners produkter eller tjänster. Emirates tar inget ansvar för kvaliteten på tjänsterna eller varorna som tillhandahålls av partnern i samband med programmet. Emirates kommer inte heller att ersätta någon passagerare för tjänster eller varor som han eller hon inte har fått. Varje passagerares deltagande i verksamhet som erbjuds av en partner sker helt och hållet på passagerarens egen risk.

Emirates frånsäger sig allt ansvar för skada, förlust, ansvarsskyldighet, personskada eller besvikelse som uppstår eller drabbar passageraren eller någon annan person oavsett om den är direkt eller indirekt, till följd av uppsägning eller ändringar i programmet eller någon av faciliteterna, förmånerna eller arrangemangen som gjorts tillgängliga till en passagerare, inklusive en partners utträde eller tillbakadragande av förmåner, faciliteter eller arrangemang.

Passagerare accepterar villkoren på egen risk och samtycker till att ersätta Emirates för alla kostnader, förluster, skador, utgifter och skulder (inklusive förlust av anseende och goodwill och professionella rådgivningsavgifter) och eventuella krav som uppstår på grund av en passagerares egna handlingar på något sätt i samband med dessa villkor eller ett brott mot passagerarnas skyldigheter häri.

Emirates kan inte hållas ansvarigt för att utföra någon av sina skyldigheter under dessa villkor i de fall det inte kan göra det på grund av omständigheter utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till väderförhållanden, brand, översvämning, orkan, strejk, arbetskonflikt, krig, våldsamheter, politiskt tumult, uppror eller andra typer av force majeure. Emirates frånsäger sig allt ansvar (och utesluter allt ansvar) för förlust av vinst, affärsverksamhet, kontrakt, intäkter eller förväntade besparingar eller för särskild, direkt, indirekt eller påföljande förlust av alla slag och hur de än uppstår.

Allmänt

Dessa regler ska styras av och tolkas i enlighet med Dubais lagar, och som är tillämpliga i Förenade Arabemiraten och Dubais domstolar ska ha exklusiv behörighet i förhållande till eventuella tvister.

Programmet är exklusivt och inte giltigt i samband med andra rabatterbjudanden, kampanjer, måltids- eller lojalitetsprogram.

Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ändra, uppdatera eller avsluta programmet och/eller dessa villkor helt eller delvis efter eget gottfinnande.

Villkor – exklusivt inträdespass

Biljettyp

2 dagar – 4 parker (välj valfri park varje dag) (obegränsat inträde varje dag)

Biljettpris

495 AED (vuxen) och 435 AED (barn). Biljettpriset är inklusive moms. Om priset på biljetterna sänks av partnern någon gång under programperioden, kommer det biljettpris som anges häri automatiskt att sänkas för att återspegla det reducerade priset och alla personer ska kunna köpa biljetten för det reducerade priset. Barn definieras som 3–11 år.

Förmåner

250 AED i icke-återbetalningsbar kredit som kan användas under de två dagarna på mat- och dryckesrestaurangerna i parkerna inklusive matvagnarna och Picsolves digitala bilder.

10 % rabatt på alla varor i butikerna i parkerna.

Tre Q-Fast-pass per dag för att kunna gå före i kön på MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™ Dubai och LEGOLAND® Dubai.

15 % rabatt på alla mat- och dryckesbutiker på Lapita Hotel & Resort.

Villkor för erbjudande

Ovanstående biljettyp gäller i 6 månader från utfärdandedagen.

Den andra parkentrén är giltig i 7 dagar från första användningsdagen förutsatt att entréprocessen som anges i Emirates Dubai Parks and Resorts villkor för inträdespass följs.

Ovanstående biljettyp är icke-överlåtbar, icke-återbetalningsbar, icke-uppgraderingsbar och kan inte kombineras med någon annan produkt eller något annat erbjudande.

Kreditbeloppet i e-plånboken för mat- och dryckesrestaurangerna eller Picsolves digitala bilder är inte återbetalningsbart och kan inte bytas mot kontanter.