TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Återbetalningskupong för COVID-19

För resenärer vars planer påverkades av COVID-19-pandemin erbjuder vår återbetalningskupong större flexibilitet vid ombokning av flyg eller användning av dess värde för andra Emirates-produkter och -tjänster.

Om du vill använda din Emirates-kupong som utfärdats av ett av Emirates kontaktcenter som ett resultat av att ett flyg ställts in på grund av COVID-19-restriktionerna, vänligen låt dig vägledas av följande villkor.

 • Kunderna kommer att få en resekupong som uppgår till det värde de betalade för sin biljett och tillhörande tjänst (exklusive eventuella datumändringsavgifter som tidigare betalats, om tillämpligt).
 • En resekupong kommer att utfärdas per kund.
 • Resekuponger är giltiga i 1 år från utfärdandedatumet och kan förlängas med ytterligare ett år om kunderna inte kan använda kupongen inom den angivna perioden.
 • Resekuponger gäller för alla Emirates-produkter eller -tjänster som köps via emirates.com samt butiker och kontaktcenter.
 • Resekuponger kan användas för att betala för biljetter (inklusive tilläggsavgifter och skatter), val av betald plats, tillgång till lounge, extrabagage och serviceavgifter.
 • Resekuponger är inte giltiga för köp av biljetter med en kombination av Cash+Miles.
 • Upp till 4 resekuponger kan användas för att betala för en enda transaktion.
 • Resekuponger kan överlåtas och deras totala värde kan användas för en själv, familj och vänner.
 • En resekupong kan användas för flera transaktioner upp till dess totala värde under giltighetsperioden.
 • Kunder som inte kan använda resekupongen inom 12 månader från dagen för utfärdandet kommer att ha rätt till en kontantåterbetalning.

Kupong för ersättning för nekad ombordstigning

Om du har nekats ombordstigning på ett bekräftat Emirates-flyg kan du fortsätta din resa med vår Kupong för ersättning för nekad ombordstigning.

Vänligen låt dig vägledas av dessa villkor när du bokar med din ”Emirates-kupong” som utfärdas som ersättning (Nekad ombordstigning) via emirates.com eller ett av Emirates kontaktcenter.

 • Kuponger kan användas för att göra en bokning på emirates.com eller någon av Emirates kontaktcenter.
 • Namnet på kupongen måste matcha minst en resenär på den nya bokningen.
 • Kupongen kan användas för att betala för basbiljett, tilläggsavgifter och serviceavgifter.
 • Kuponger kan användas som delbetalning för en bokning. Eventuellt överskjutande belopp kommer att samlas in som en separat betalningstyp (t.ex. kredit- eller betalkort).
 • En ny kupong för det resterande beloppet, tillsammans med relevanta dokument, kommer att skickas till den registrerade e-postadressen om verifikationen inte utnyttjas fullt ut i en enda transaktion.
 • Kuponger är giltiga mellan 7 och 365 dagar efter att de har utfärdats.