Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Co należy zrobić, gdy bagaż jest opóźniony?

Jeśli nie możesz znaleźć swojego bagażu w terminalu, udaj się do obsługi bagażowej na lotnisku. Można ją zwykle znaleźć w hali odpraw celnych, w pobliżu odbioru bagażu.

Należy wypełnić Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report, PIR) zawierający unikatowy numer referencyjny, który umożliwi nam śledzenie Twojego bagażu. Następnie można użyć numeru referencyjnego, aby sprawdzić status bagażu.

W raporcie należy podać jak najwięcej informacji o bagażu, w tym jego kolor, markę i znaki szczególne. W przypadku opuszczenia lotniska bez wypełnienia formularza PIR jak najszybciej skontaktuj się z nami.

Gdy odnajdziemy bagaż, skontaktujemy się z Tobą i ustalimy termin dostawy (zależny od zatwierdzenia bagażu przez urząd celny).