Zmień lot Emirates

Wprowadź poniżej dane swojego lotu i modyfikuj swoją rezerwację w Emirates.

Wyświetl rezerwację

Upewnij się, że wprowadzone nazwisko zgadza się z danymi na bilecie. Używaj tylko znaków alfabetu angielskiego.

Kod referencyjny rezerwacji znajdziesz na swoim bilecie. To kod składający się z 6 znaków (liter i cyfr), widoczny pod Twoim nazwiskiem.

Łatwe zmiany lotów Emirates

Gdy zechcesz zmodyfikować datę lotu Emirates, zmienić klasę lub zmienić poszczególne odcinki podróży, chętnie pomożemy:

  • Wprowadź powyżej dane rezerwacji, aby zmienić datę lotu Emirates, zmienić godzinę wylotu albo zmienić odcinek podróży.
  • Za pomocą naszego narzędzia możesz także zmienić klasę lotu.
  • Sprawdź, ile kosztowałoby dodanie lotu na początku lub końcu Twojej podróży, albo dowiedz się, ile kosztuje dodanie postoju podczas podróży i usunięcie odcinka.
  • Zanim zdecydujesz się na zmiany, zobaczysz ich koszt.
  • Uwaga: każda zmiana dokonana przez zakładkę „Zarządzaj rezerwacją” odnosi się do wszystkich pasażerów w danej rezerwacji. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany tylko dla jednego pasażera, skontaktuj się z nami.