Polityka dotycząca plików cookieKorzystanie z witryny oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz klikając na link Polityka dotycząca plików cookie.

Wynajem samochodów

Wynajem samochodów

Warunki wynajęcia samochodu

 • Wszystkie ceny za samochód podano w dolarach amerykańskich na podstawie opłaty dziennej.
 • Opłaty związane ze zwolnieniem z obowiązku wypłaty odszkodowania (CDW), indywidualnym ubezpieczeniem od wypadków (PAI), podstawieniem i odbiorem nie zostały uwzględnione i należy je uiścić na miejscu w firmie wynajmującej samochody.
 • W razie wypadku zostanie pobrana dodatkowa opłata ubezpieczeniowa w wysokości 205 USD (750 AED).
 • Skróty: (M) = ręczna; (A) = automatyczna; PAI = indywidualne ubezpieczenie od wypadków; CDW = zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Stawki za wynajem samochodu

GrupaModelCena Dodatek dzienny
  (USD)zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania (CDW)Indywidualne ubezpieczenie od wypadków (PAI)
AToyota Yaris (M) lub podobny typ37 7 3
BToyota Yaris (A) lub podobny typ45 7 3
CNissan Tiida (A) lub podobny typ56 7 3
DToyota Corolla (A) lub podobny typ639 3
EToyota Camry (A) lub podobny typ74 9 3

Opłaty za podstawienie i odbiór

Za podstawienie lub odbiór na terenie Dubaju obowiązuje opłata w wysokości 15 USD. Za podstawienie bądź odbiór z dowolnego innego emiratu obowiązuje opłata w wysokości 28 USD za samochód. Opłaty PAI i CDW oraz należności za podstawienie i odbiór należy uiścić na miejscu w firmie wypożyczającej samochody. Dodatek za obsługę w wysokości 7 USD za wynajem obowiązuje we wszystkich punktach na Międzynarodowym Lotnisku w Dubaju.

Opłaty drogowe

Wszelkie opłaty/należności wynikające z korzystania z płatnych dróg (opłaty tego typu funkcjonują w ZEA pod nazwą SALIK) załatwia się i uiszcza bezpośrednio w miejscowej firmie wypożyczającej samochody. Opłaty drogowe/należności z tytułu korzystania z płatnych dróg nie zostały uwzględnione w przedstawionych stawkach za wynajem samochodu.

Wynajem samochodów

Warunki

 • Polecamy usługi firmy BUDGET Rent-a-car z Dubaju w zakresie wynajmu samochodu.
 • Samochody należy rezerwować wyłącznie według kategorii grupowej. Firma Budget Rent-a-car zastrzega sobie prawo do podstawienia równorzędnego samochodu, gdy zarezerwowane auto nie jest dostępne.
 • W ramach identyfikacji kierowcy powinni okazać oryginał paszportu.
 • Kierowcy przebywający w ZEA lub przejeżdżający przez Zjednoczone Emiraty Arabskie muszą posiadać zarówno oryginalne prawo jazdy wystawione w swoim kraju, jak również międzynarodowe prawo jazdy.
 • W przypadku wynajmu tylko w Dubaju gościom z wymienionych poniżej krajów wolno prowadzić samochód w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na mocy ważnego prawa jazdy wydanego przez ich kraj: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Dania, Niemcy, Włochy, Szwecja, Grecja, Austria, Irlandia, Hiszpania, Norwegia, Turcja, Kanada, Polska, Korea, Finlandia, Republika Południowej Afryki, Australia, Nowa Zelandia i Rumunia.
 • Obywatele Korei, Japonii, Turcji i Grecji proszeni są o posiadanie ze sobą tłumaczenia swojego prawa jazdy poświadczonego przez konsulat lub ambasadę.
 • Podpisana odbitka karty kredytowej zostanie pobrana przed każdym wypożyczeniem ze względów bezpieczeństwa, nawet jeśli koszt wynajmu jest pokrywany voucherem. Taka odbitka może zostać użyta do pokrycia wszelkich dodatkowych należności nieuiszczonych za pomocą vouchera, np. kosztu paliwa, przedłużenia okresu wynajmu, kosztów związanych z wypadkiem lub uszkodzeniami, wjazdem na płatną drogę (SALIK) oraz mandatami drogowymi.
 • Minimalny wiek w przypadku grup A-E to 21 lat.
 • Wszystkie oferty wynajmu dotyczą wypożyczeń na nieograniczony przebieg auta. Koszt paliwa nie jest wliczony.
 • Opłaty za korzystanie z płatnych dróg w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (SALIK) nie są wliczone. Przed wypożyczeniem firma wynajmująca samochody udzieli informacji na temat systemu opłat drogowych i obowiązujących należności, jakie wynajmujący ma obowiązek uiścić na miejscu w firmie.
 • Za dodatkowe osoby prowadzące samochód uiszcza się opłatę w wysokości 30 AED/9 USD w przypadku każdego wynajęcia.
 • Przy wydaniu wszystkie pojazdy mają zatankowany do pełna bak. Przy zwrocie pojazdy powinny być zatankowane do pełna lub zostanie pobrana opłata za paliwo po upływie okresu wynajmu według stawek stosowanych przez firmę wynajmującą samochody.
 • W Dubaju obowiązuje system dróg płatnych (SALIK). Związany z tym koszt wynosi 5 AED za wjazd. Opłaty drogowe obliczane są po oddaniu pojazdu. Należność jest uiszczana na rzecz państwa.
 • Wynajmujący powinien podpisać formularz zgłoszeniowy klienta. Otrzyma on jego kopię.
 • Opłata administracyjna w wysokości 35 AED lub 10 USD za pojedyncze wykroczenie drogowe ma zastosowanie bez względu na miejsce, w którym nastąpiło wykroczenie.
 • W ofercie znajdują się foteliki samochodowe dla dzieci, odpowiednie dla przedziału wiekowego od 6 do 24 miesięcy w cenie 75 AED / ok. 21 USD za sztukę każdorazowo przy wypożyczeniu.
 • Na żądanie można otrzymać system nawigacji GPS za opłatą 50 AED bądź 15 USD za dzień użytkowania.
 • Ubezpieczenie dotyczy użytkowania wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, chyba że firma wynajmująca samochody wydała uprzednio stosowną zgodę.
 • Pojazdy objęte są ubezpieczeniem od wszelkiego ryzyka zgodnie z przepisami prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niemniej jednak, w razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu należy uzyskać protokół policyjny. Jeśli wynajmujący nie okaże ważnego protokołu policyjnego w firmie wynajmującej samochody, wszystkie mające zastosowanie koszty zostaną poniesione przez wynajmującego, nawet w przypadku posiadania zwolnienia z obowiązku wypłaty odszkodowania w następstwie wypadku drogowego (CDW).
 • Nie zostanie wydany pojazd zastępczy, a należność za wynajem będzie obowiązywać do momentu otrzymania protokołu policyjnego wraz z wszelkimi innymi stosownymi dokumentami.
 • W razie wypadku oraz/lub wystąpienia uszkodzeń, klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej płatności, jeśli nie posiada dokumentu CDW. Wymagany jest również ważny protokół policyjny.
 • W przypadku kradzieży wynajętego pojazdu należy niezwłocznie powiadomić policję; w przeciwnym wypadku polisa traci ważność.
 • Przebicia i uszkodzenia opon, kołpaków, anten oraz przedniej szyby nie są objęte ubezpieczeniem nawet w przypadku uiszczenia opłaty za zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania (CDW), chyba że do uszkodzenia doszło w wyniku wypadku. Wymagany jest protokół policyjny zgodnie z umową.
 • Jazda terenowa powoduje utracenie ważności ubezpieczenia nawet w przypadku uprzedniego opłacenia CDW.
 • Utrata lub uszkodzenie przedmiotów osobistych nie jest objęte warunkami ubezpieczenia.
 • Przy wypożyczaniu wynajmujący powinien skontaktować się z centralą firmy prowadzącej wynajem samochodów i poinformować o czasie i miejscu planowanego odbioru pojazdu oraz zapisać nazwisko osoby, której udzielił tych informacji.
 • Wszystkie stosowne warunki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ubezpieczeniem podlegają przepisom prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich.