TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet

Om oss

Ansvarlig virksomhet

Som en global organisasjon er vi forpliktet til etisk forretningspraksis. Vi mener at langsiktige, vellykkede forretningsforhold er bygget på ærlighet, rettferdighet og styrken til våre produkter og tjenester.

Mot slaveri og menneskehandel

Moderne slaveri, tvangsarbeid og menneskesmugling er forbrytelser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. The Emirates Group overholder alle lover i landene selskapet driver virksomhet i, også lover som forbyr menneskesmugling og slaveri. The Emirates Group har null toleranse overfor moderne slaveri, og har forpliktet seg til å handle etisk og med integritet i alle forretningstransaksjoner, -relasjoner og leveringskjeder.

Les Emirates' uttalelse om moderne slaveri(åpner en PDF i en ny fane)

Les retningslinjene våre for bekjempelse av slaveri og menneskehandel(åpner en PDF i en ny fane)

Bestikkelser og korrupsjon

Vi forventer at våre ansatte og forretningspartnere oppfører seg i samsvar med de høye etiske standarder og forventninger som selskapet har til dem og at de sørger for at aktiviteter som implementeres på vegne av Emirates til enhver tid overholder gjeldende lover mot bestikkelse og korrupsjon i de landene hvor vi driver virksomhet.

Les retningslinjene våre for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon(åpner en PDF i en ny fane)

Antitrust- og konkurranselov

Emirates overholder alle lovene i landene der selskapet opererer, og har etablert et globalt samsvarsprogram for antitrust- og konkurranselov for å sikre at våre ansatte er klar over relevante antitrust- og konkurranselov og gir veiledning om hvordan de skal observere dem i praksis.

Les samsvarsreglene våre for antitrust- og konkurranselov(åpner en PDF i en ny fane)

Samsvarsprogram for sanksjoner i USA

Databeskyttelse og nettsikkerhet

Siden vi er en global bedrift, samler, lagrer, administrerer og overfører vi store mengder data, inkludert personopplysninger, for å hjelpe oss med å tilby tjenester til kundene våre. Det er vårt ansvar å beskytte personvernet og opprettholde sikkerheten til dataene vi har, og vi tar denne forpliktelsen svært alvorlig. Vi har etablert et dedikert personvernteam for å implementere en strategi og administrering for hele selskapet, og går regelmessig gjennom retningslinjene og prosessene våre for å sikre samsvar med internasjonale og nasjonale krav fra myndigheter og beste praksis for bransjen.

Les våre personvernregler

Som mange store organisasjoner står vi overfor den daglige utfordringen med nye trusler på nettet, der eksterne angripere bruker stadig mer sofistikerte teknikker. Emirates forbedrer kontinuerlig sine nett-evner for å forbedre vår beskyttelse mot disse angrepene og sikre tilgang til informasjonen vi har. Vi investerer også ressurser for å heve og øke bevisstheten om datasikkerhet, samtidig som vi understreker behovet for delt aktsomhet når det gjelder nettproblemer gjennom simuleringer og strukturert opplæring.

Her er hva du kan gjøre hvis du mistenker at Emirates har støtt på et problem med nettsikkerhet.

Innkjøpspraksis

Vår tilnærming til forhold knyttet til innkjøpskjeder er at vilkårene skal være tydelige, rettferdige og gjensidig fordelaktige. Vår innkjøpsprosess er basert på konkurransebegrensende anbud og på prinsippene for åpenhet.

Les mer om innkjøpsprosessen vår(åpnes i en ny fane).