TilgjengelighetsinformasjonHopp til hovedinnholdet

Fredrick Owuoth

Når startet du i Emirates Group, og hvilken stilling hadde du?

Jeg begynte i selskapet den 3. mai 2013 som spesialist innen helse, miljø og sikkerhet. Fokuset mitt er nå utelukkende på helse og sikkerhet som spesialist innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hva innebærer stillingen din?

Som organisasjon er vi opptatte av å beskytte våre kunder, ansatte og eiendeler gjennom ustanselig overholdelse av internasjonale og alle andre passende sikkerhetsstandarder og ved å innføre praksiser som understreker sikkerhet som et personlig ansvar. Jeg er involvert i utvikling og utrulling av helse- og sikkerhetsprogrammer som bidrar til dette engasjementet.

En viktig del av stillingen min er å fremme regler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen knyttet til bruk av personlig verneutstyr, førstehjelp, manuell håndtering, arbeid i høyden og ensomt arbeid. Jeg er også involvert i kampanjer for å øke bevisstheten rundt saker som å jobbe i høyden og sikre trygge jobboppsett hos Emirates Engineering gjennom vårt Safety Promotion Centre i hangaren.

Jeg gir innføringer i helse og sikkerhet på arbeidsplassen for nyansatte hos Emirates Engineering, Emirates Airport Services, kontraktspersonell (Transguard) og lærlinger fra De forente arabiske emirater.

Jeg gjør hyppige kontrollbesøk i bygninger, kontorer, hangarer, verksteder, varehus og andre områder der helse- og sikkerhetsrisikoer fremheves. Jeg følger opp rapporter om farer på arbeidsplassen som ansatte har tatt opp i systemet for sikkerhetsrapportering. Når vi utfører aktiviteter og gir opplæring for å øke bevisstheten rundt sikkerhet, oppfordrer jeg kolleger til å ta opp farerapporter slik at hendelser kan forebygges.

Teamet mitt og jeg undersøker alvorlige og potensielt alvorlige skader eller eiendomsskader for å finne årsaken, og jeg støtter linjeavdelinger i undersøkelsene deres. Jeg samarbeider med forretningsområder og kolleger i Group Safety for å komme med forslag og anbefalinger for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen.

Ved å gjennomføre oppfølginger og regelmessige sikkerhetsinspeksjoner sjekker jeg om funnene som ble tatt opp i tidligere inspeksjoner er avsluttet og at tilhørende helse- og sikkerhetsrisikoer har blitt tatt hånd om.

Jeg samarbeider med linjeledere, entreprenører, kolleger innen teknikk, støtte og drift samt lederteam for å gi støtte og påvirke retningslinjer som favoriserer trygge arbeidsplasser. Jeg jobber også med Engineering Aircraft Maintenance, Operations og flere sikkerhetsteam, inkludert de på Dubai Airports, Emirates SkyCargo og Emirates Airport Services.

Hva er høydepunktene i karrieren din?

I januar 2018 fikk jeg en Najm for innsatsen min da jeg gjennomførte inspeksjoner av personaltransport utenfor arbeidstiden. Resultatene ble brukt til å forbedre sikkerheten for kolleger som bruker personaltransport. Jeg fikk også en Najm som en anerkjennelse av støtten jeg ga Emirates Group Security (EGS) for å gjennomføre nødvendige kvalifiseringsvurderinger for Sheikh Khalifa Excellence Award, som EGS vant.

Hva liker du med jobben din?

Jeg trives godt i jobben min fordi jeg lærer noe nytt hver dag, det være seg et teknisk, operativt eller funksjonelt aspekt som involverer mennesker eller utstyr, eller livsråd som kolleger deler med meg.

Mitt engasjement i inspeksjoner på arbeidsplassen og gjennomganger av sikkerhetsrisikoer får meg til å føle at jeg bidrar til tryggere arbeidsplasser for kollegene mine, uansett hvor de er i verden.

Hva er noen av utfordringene du står overfor på jobben, og hvordan takler du dem?

Det kan være en utfordring å gjennomgå sikkerhetshendelser på utstasjoneringer. Inspeksjoner på stedet og intervjuer ansikt-til-ansikt er noen av de viktigste praksisene vi bruker for å undersøke en hendelse. Når utstasjonering er involvert, har dette flere logistiske og kostnadsmessige implikasjoner. Vi har utviklet et opplæringsprogram for ledere av flyplasstjenester (ASM-er) for å gjøre dem kjent med prosessene for hendelsesgjennomganger. Vi leverer denne opplæringen når ASM-er reiser til Dubai. Jeg har alltid støttet ASM-er via telefon og Skype for å hjelpe med spesifikke utfordringer, men etter at vi implementerte opplæringen, har vi hatt færre støtteforespørsler – noe som viser en positiv innvirkning.

Jeg benytter meg alltid av muligheter som gjøres tilgjengelig gjennom Safety Action Group-møter, sikkerhetskampanjer eller konsulentmuligheter for å skape bevissthet rundt vellykkede sikkerhetsinitiativer og programmer med ulike team. Dette har gjort at vi sparer både tid og penger.

Kan du dele noen tips om hvordan man kan være tryggere på arbeidsplassen?

Helse- og sikkerhetsrisikoer er til stede i arbeidsmiljøene våre og når vi utfører visse arbeidsrelaterte aktiviteter.

Mitt råd til kolleger er å alltid sette av et øyeblikk før du utfører noen arbeidsaktiviteter til å spørre deg selv om aktiviteten potensielt kan føre til skader, enten for deg selv eller kollegene dine, eller for selskapets utstyr eller eiendom. Hvis ja, bør du ta skritt for å forhindre eller redusere skaden.

En farerapport på arbeidsplassen (se groupworld box) bør også sendes inn slik at sikkerhetsteamet kan gå gjennom bekymringene dine og engasjere relevante interessenter eller kolleger på tvers av forretningsenheter for å sikre at eksponering for sikkerhetsrisikoer forhindres eller minimeres.

Hva gjør du for å slappe av og stresse ned?

Jeg liker å gå turer rundt Al Nahda 2 Pond Park eller Al Mamzar Beach. Jeg slapper av når jeg går ved vannet, og jeg liker å være utendørs. Det holder meg også i form.

Jeg elsker også å møte vennene mine. Jeg liker å snakke med folk og lære nye ting, eller å ta del i gledene og utfordringene deres.

Jade Al Mulla

Når startet du i Emirates Group, og hvilken stilling hadde du?

Jeg begynte i 2011 som HR-spesialist i rekruttering. På den tiden ble Talent Acquisition (TA) kalt Central Recruitment. Gjennom årene har jeg jobbet i flere team som rekrutteringsoperasjoner, volumlevering og onboarding.

Hva innebærer stillingen du har nå?

Som leder for Talent Acquisition for kundestøtte hjelper teamet mitt og jeg med å planlegge rekrutteringsarrangementer over hele verden hver måned for å støtte vårt mål om å tiltrekke oss de beste talentene. Slike arrangementer krever mer enn bare å bestille bankettrom. Vi må også garantere sikkerheten til våre teammedlemmer og kandidater, og beredskapsplanlegging må utføres i tilfelle oppmøtet er større enn forventet eller hvis det skulle oppstå katastrofer og andre uforutsigbare situasjoner. For et eksempel måtte vi utsette en gang og flytte et helt rekrutteringsarrangement, da det var brann på stedet. Ikke bare måtte vi finne et nytt sted hvor vi kunne avholde arrangementet, men også samarbeide med hotellet for å transportere alle kandidatene til det nye stedet.

Vi kunne ikke ha gjort jobben vår uten den gode støtten fra våre avdelinger innen innkjøp og logistikk, finans og andre områder.

Da jeg ble intervjuet for stillingen, ble jeg spurt om hvorfor jeg ønsket å jobbe i Talent Acquisition (TA)-teamet. Da sa jeg: «Det høres veldig gøy ut.» Selv om dette svaret kan virke litt forenklet, har det endt opp med å være sant. Det er utrolig givende å få muligheten til å engasjere seg med folk som er så ivrige etter å bli med i organisasjonen vår.

Hva er høydepunktene i karrieren din?

I løpet av min tid i selskapet har jeg sett hvordan Central Recruitment har blitt endret til Talent Acquisition. I løpet av denne perioden har vi utvidet funksjonen vår og vokst til å omfatte talentidentifikasjon, talentengasjement og onboarding. Dette gir en konsistent ende-til-ende-opplevelse for våre kandidater og nyansatte, og hjelper oss med å identifisere de beste talentene.

Det øker også antallet tjenester vi kan tilby virksomheten når de ønsker å rekruttere nye teammedlemmer eller identifisere eksisterende talentmuligheter. Etter hvert som HR-verdenen utvikler seg og vi konkurrerer om en global arbeidsstyrke, tror jeg stillingene våre vil fortsette å utvikle seg. Før jeg gikk over til min nåværende stilling, jobbet jeg i ulike team som alle har påvirket min vekst og erfaring. Som teamleder for volumlevering støttet teamet mitt og jeg forretningsenheter med høye rekrutteringskvoter. Vanligvis er disse stillingene (oftest i flyplassoperasjoner, kundeservice og telefonsentre) noe som haster å få på plass. Jobben vår innebar å gjennomgå tusenvis av søknader og vurdere hundrevis av kandidater hver måned, så det var viktig å holde et utvalg av kandidater som var lett tilgjengelige og kunne bli med.

Intensiteten i arbeidsmengden lærte meg hvor viktig teamarbeid er under press og hvordan man holder prosessene fleksible for å kunne oppfylle uventede forespørsler. Som HR-leder i rekruttering støttet jeg deretter en rekke ulike områder av virksomheten, inkludert kommersiell rekruttering og onboarding.

Før dette innså jeg ikke hvor mange systemer, mennesker og team – både interne og eksterne – som er involvert i å bringe nye medarbeidere inn i virksomheten vår. Jeg liker å jobbe i et tett sammensveiset team, da det er en stor hjelp å kunne dele erfaringer og vokse sammen.

Hva er noen av utfordringene du står overfor på jobben, og hvordan takler du dem?

For meg er den største utfordringen å ha så mange ideer og bestemme hvilke av disse som bør prioriteres for handling. Alle «endringsprosjektene» som finner sted i hele gruppen har utløst en mengde kreative muligheter som teamet mitt virkelig har hatt glede av. Jeg har måttet overvinne utfordringen med denne ekstra arbeidsmengden ved å velge ett prosjekt hver måned som jeg fokuserer på og forplikter meg til uten at det påvirker de andre taktiske funksjonene jeg må gjøre.

Hvis du ikke jobbet i Talent Acquisition, hva ville du ha gjort?

Jeg skulle gjerne vært coach for arbeidsplasser, da jeg synes dette er interessant og givende. Jeg har nettopp fullført mitt første kurs i coachingprogrammet som tilbys av International Coach Federation (ICF).

Jeg jobber med å fullføre neste nivå samt spesialiserte ICF-kurs, som Team Coaching. Disse ferdighetene har vært veldig nyttige i jobben.

Hva gjør du for å slappe av og stresse ned?

Jeg elsker å bake, og liker å lage mat til folk, spesielt teamet mitt. Når jeg ikke baker, driver jeg med yoga og leser bøker.

Neil Gabriah

Når startet du i Emirates Group, og hvilken stilling hadde du?

Jeg begynte i juli 2003 som kabinpersonale.

Hva er høydepunktene i karrieren din?

Jeg var kabinpersonale i elleve år. I 2012 ble jeg forfremmet til purser og opplæringsleder for kabinservice. I februar 2015 ble jeg med i flyutviklingsteamet i Service Delivery som kabininteriørspesialist. I april ble jeg valgt ut til å lede Service Deliverys miljøprosjekt, som tar sikte på å redusere engangsplast (SUP) og avfall om bord.

Hva innebærer stillingen din?

Jeg har en dobbel stilling, som miljøleder i Service Delivery og som spesialist på flyutvikling. I tråd med selskapets forpliktelse til mer miljøvennlig drift, er min primære rolle å utvikle en bærekraftig tilnærming til produkttilbudet vårt om bord i flyene. Dette innebærer å jobbe og samarbeide med ulike team som produktutvikling, catering, innkjøp og leverandører for å finne måter å redusere avfall og bruk av engangsplast. Jeg tilbyr bedriftskommunikasjon, markedsføring og merkevareinformasjon samt oppdateringer for våre miljø- og bærekraftrelaterte markedsføringskampanjer. Jeg jobber også tett med miljøavdelingen for å vurdere hvor miljø- og bærekraftvennlig forsyningskjeden vår for produkter om bord er.

Mitt arbeid som spesialist på flyutvikling innebærer å samarbeide med toppledere, ingeniører og flyprodusenter for å sikre at Service Deliverys krav blir innlemmet i utformingen av lugarer og bysser i våre nye fly, og at alt leveres som planlagt. Jeg identifiserer også muligheter for forbedringer i serviceflåten vår basert på tilbakemeldinger fra kabinpersonale, kunder og toppledere. Jeg utarbeider oppdateringer knyttet til innføring av nye lugarer, bysser og modifikasjoner i flåten vår for kabinpersonalet.

I tillegg bistår jeg i utviklingen av opplæringssimulatorer og utstyr for kabinservice ved Emirates Aviation College for å sikre at kabinpersonalets kolleger har et opplæringsmiljø som samsvarer med interiøret i Airbus A380- og Boeing 777-fly.

Hva liker du med jobben din?

Å jobbe for det største internasjonale flyselskapet i verden er noe jeg er veldig stolt av og som motiverer meg. Vi har en flåte av moderne og effektive fly, og vi tenker stadig nytt og dytter grensene. Jeg er også bevisst på hva vi gjør i Emirates fordi vi har stor innflytelse på bransjen. For eksempel har vi tatt en ledende rolle i å innlemme bærekraftige og miljøvennlige praksiser i virksomheten vår, og å inspirere andre flyselskaper til å gjøre det samme.

Hva er noen av utfordringene du står overfor på jobben, og hvordan takler du dem?

Vi er et stort flyselskap med en massiv drift. Å introdusere nye måter å gjøre ting på kan være utfordrende med tanke på omfanget av virksomheten vår. Å håndtere disse endringene krever en integrert tilnærming som bygger på erfaringene til våre talentfulle og dyktige kolleger for å sikre at alle aspekter blir gjennomgått før vi introduserer endringer.

Fortell oss om fremdriften og utfordringene ved å fjerne engangsplast om bord.

Vi har gjort store fremskritt de sju månedene siden prosjektet startet. Innen tidlig neste år vil vi se en reduksjon på mer enn 100 millioner produkter av engangsplast fra tilbudet vårt om bord. Dette har blitt oppnådd ved å fjerne eller bytte ut ulike gjenstander, som plastsugerør, rørepinner, emballasje til leker og visse plastovertrekk fra måltidsbrett. Tomme plastflasker sorteres også av besetningen under flygninger og sendes til resirkulering i Dubai. Mer enn tre tonn eller om lag 150 000 flasker blir omdirigert fra deponiet i Dubai hver måned. Dette er bare begynnelsen, og vi har planer om å gjøre mye mer.

Likevel må endringer håndteres nøye med tanke på størrelsen på driften vår, hygienehensyn, hvilken virkning alternativene har på flyets vekt og drivstoffbruk, utfordringer med å bruke visse erstatninger for engangsplast, mangel på tilstrekkelig infrastruktur for resirkulering, lover knyttet til avhending av kabin- og bysseavfall og den voksende listen over land som forbyr ulike produkter av engangsplast.

Det er også viktig å erkjenne at ansvarlig bruk av plast er nøkkelen. Plast er et lett materiale og har mange bruksområder, inkludert å holde ting friskt og rent. Siden det er relativt billig å lage og er tilgjengelig i overflod, har det blitt tatt for gitt, og dette har bidratt til fremveksten av dagens kastekultur. Gjenbruk er svært viktig, og hvis dette ikke er mulig, må ting kastes på riktig måte.

Å introdusere alternativer som biobasert og biologisk nedbrytbar plast kan virke som en god idé, men disse produktene må sendes til spesielle anlegg for å sikre at de ikke utgjør noen skade på miljøet etter at de har blitt brukt. For øyeblikket er denne typen infrastruktur ikke tilgjengelig i mange deler av verden, inkludert her i De forente arabiske emirater.

Fortell oss om en minneverdig hendelse på jobben.

Besøket til Boeing Factory i Everett, Washington i USA og Airbus Delivery Centre i Hamburg i Tyskland, må være høydepunktene i karrieren min så langt.

Hvorfor satset du på en karriere innen dette området?

Jeg elsker alt som har med luftfart å gjøre. Den dag i dag er jeg overrasket over ingeniørkunsten som får et fly til å fly. Interessen min stammer også fra min families engasjement i bransjen. Bestefar, mor og andre i familien min har jobbet for ulike flyselskaper. Da jeg var ung, pleide faren min å ta meg med på luftshow hjemme i Kenya. Jeg husker at jeg fløy med et klassisk Dakota DC-3-fly da jeg besøkte et flyshow for aller første gang. Det var det mest spennende jeg hadde vært med på, og utløste min kjærlighet til luftfart.

Hva gjør du for å redusere stress etter jobb?

Jeg liker lesing og sport. Jeg har vært Liverpool-supporter siden jeg var fire år gammel, og prøver å se kampene deres når jeg har sjansen. Jeg er også glad i kart, og er ganske flink til å huske hovedstedene i mange land.

Roshan Menon

Når startet du i selskapet, og hvilken stilling hadde du?

Jeg startet i Emirates Group i september 2001, som seniorassistent innen transporttjenester. I løpet av halvannet år ble jeg forfremmet, og ble den yngste vaktlederen i selskapet. I 2012 ble jeg med i teamet for kvalitetssikring og sikkerhetsutvikling. I 2014 overtok jeg som teamleder, og i 2018 ble jeg forfremmet til min nåværende stilling som leder av forretningsenheten, som inkluderer prosjekter.

Hva innebærer stillingen din?

Primært er jeg hovedrevisor innen ulike kvalitets- og sikkerhetsstyringsdisipliner som bidrar til å drive avdelingens mål om kontinuerlig forbedring. For å få større effektivitet dreier de fleste oppgavene mine seg om prosessledelse, gjennomføring av revisjoner og inspeksjoner – slik at vi gjør det vi sier vi skal gjøre på en trygg, organisert og sammenhengende måte. Jeg må kontinuerlig gå gjennom vår juridiske overholdelse, samhandle med ulike interessenter på tvers av ulike driftsmiljøer og engasjere meg med våre innleide leverandører regelmessig.

Stillingen innebærer også å samarbeide med teamet som utfører hendelsesundersøkelser for å identifisere årsaken, og gi anbefalinger for å rette opp eventuelle problemer vi avdekker. Dynamiske risikovurderinger bidrar ikke bare til å håndtere trusler som kan påvirke sikkerhetsnivået eller komforten vi tilbyr kundene våre, men også til å beskytte arbeidsstyrken vår mot alle slags eventualiteter.

Hva liker du med jobben din?

Jeg liker jobben min og trives i den, fordi den har mange arbeidsoppgaver. Den krever at jeg er kreativ og tenker utenfor boksen. På grunn av utfordringene covid-19 har ført med seg, har teamet blitt kuttet ned, noe som gjør det svært utfordrende å holde skansen mens vi fortsetter den nødvendige arbeidsflyten. Imidlertid fortsetter jeg å jobbe gjennom kaotiske tidsplaner og ser på oppgaveautomatisering for å oppnå bedre resultater.

Jeg er også leder for Go Team Family Assistance med emcare og Emirates Group Lead for nettverksgruppen Dubai Chamber Road Safety.

Hva er utfordringene du står overfor på jobben, spesielt under pandemien?

Covid-19 har ført til en enestående endring, ikke bare på arbeidsplassen, men også i hverdagen og atferden vår. Siden folk reagerer på endringer på forskjellige måter, inkluderer noen av utfordringene hvor godt arbeidstakere overholder sikkerhetsinstruksjoner og dårlig engasjement blant kolleger. Ved enhver anledning ser jeg på å spare kostnader uten at det går ut over sikre praksiser. Å få entreprenørene til konsekvent å opprettholde høyere service- og sikkerhetsnivåer kan kun oppnås med en streng gjennomgang av prosesser og overvåking. Jeg har trappet opp inspeksjonene mine og leid inn våre interne kunder til å være mine øyne og ører i feltet.

Hva er høydepunktene i karrieren din?

Jeg er takknemlig for de mange Najms jeg har mottatt. I tillegg har jeg hatt berikende erfaringer med kunder, spesielt med de berørte under EK521-hendelsen. Tilbakemeldingene jeg fikk om støtten min har vært veldig givende. Jeg har lykkes med å hjelpe avdelingen med å bli sertifisert i de nyeste standardene for kvalitets- og sikkerhetsstyringssystemer, mye tidligere enn bransjekravene. Transport Services har også blitt anerkjent i Dubai Chamber Year of Zayed-publikasjonen for sin eksepsjonelle innsats for å redusere ulykker.

Vi vant seks priser i den nylige RoSPA Health & Safety Awards 2020, og det var første gang en flytransportavdeling gjorde dette på første forsøk. Jeg ble også tildelt en RoSPA Influencer Award for å ha hatt størst innvirkning på helse og sikkerhet i jobben eller lokalsamfunnet.

Fortell oss om noen interessante hendelser som har skjedd på jobben.

Noen av de mest minneverdige hendelsene var å kjøre flybesetningen vår til jobb da de innleide sjåførene gikk ut i storstreik, og da jeg fullførte en MBA mens jeg balanserte studiene med skiftoppgaver – jeg husker at jeg sov og studerte i bilen min noen dager bare for å spare tid.

Hvordan slapper du av etter jobb? Jeg elsker vannsport.

Som utdannet badevakt er svømming favoritten, som er satt på pause etter covid-19-utbruddet. For tiden følger jeg musikkinteressen min som DJ. Noen dager slapper jeg bare av med en god bok eller møter venner.

Syed Mohammed Ali

Når begynte du i Emirates Group?

Jeg begynte 7. april 2003 som innsjekkingsagent hos Emirates Airport Services (EKAS). Siden da har jeg hatt flere stillinger, blant annet som innsjekkingsagent for First og Business Class, koordinator for hub-kontroll, administrerende koordinator, HR-koordinator for EKAS, HR-medarbeider for EKAS og SkyCargo og HR-leder (for utstasjoneringer).

I januar 2017 flyttet til dnata som avdelingsleder ved terminal 2 på DXB.

Hva innebærer stillingen du har nå?

Jeg koordinerer og kontrollerer alle aktiviteter i kundeservice på skift på terminal 2. Jeg fungerer som et kontaktpunkt for viktige interessenter og holder dem oppdatert om avdelingsaktiviteter.

Jeg planlegger ressurser, sørger for at vi har personellet og utstyret vi trenger, og at vi bruker disse ressursene så effektivt som mulig.

Målet mitt er å sikre at vi konsekvent tilbyr fremragende service og bidrar til sikker prestasjon til rett tid.

Hva er høydepunktene i karrieren din?

Jeg har blitt verdsatt for arbeidet mitt ved flere anledninger, og har blitt tildelt flere Najm-priser: to Gold, én Silver, to Bronze, fem Merit og 16 Appreciation. Hver pris er spesiell for meg.

Hva liker du med jobben din?

Jeg elsker jobben min fordi jeg jobber med et team bestående av fagfolk dedikert til å tilby den beste servicen til kundene våre.

Hver dag er annerledes, med nye utfordringer, men vi takler dem sammen som ett team. Jeg får en god følelse av å prestere når jeg står overfor en kort tidsfrist og fortsatt oppnår gode resultater.

Skiftlederne og linjelederen min setter pris på arbeidsmoralen min, og støtter utviklingen min for å hjelpe meg med å prestere bedre.

Hva er noen av utfordringene du står overfor på jobben, og hvordan takler du dem?

Siden vi driver en av de travleste flyplassene i verden, står jeg overfor mange utfordringer på jobben, som bemanning og tildeling av utstyr, noe som skal sikre at vi konsekvent presterer i tide med sikkerhet som prioritet.

Det er også utfordrende å kommunisere med interessenter og hjelpe flyselskaper med å håndtere problematiske passasjerer.

I mitt syn er planlegging, organisering og samarbeid de viktigste komponentene for å takle enhver utfordring.

Fortell oss om noen minneverdige hendelser som har funnet sted på jobben.

En nylig hendelse, og en av mine mest minneverdige, var da kollegaen min og jeg brukte førstehjelpsopplæring for å redde et barn som hadde mistet bevisstheten.

Hendelsen fant sted ved en av utgangene for ombordstigning ved DWC. Kollegaen min og jeg var til stede og hørte foreldrene rope etter hjelp.

Vi skyndte oss for å hjelpe dem og kunne gjenopplive barnet før Airport Medical-teamet ankom. Foreldrene var veldig takknemlige for hjelpen vår. Jeg fikk en Silver Najm for innsatsen min. Jeg er stolt av hvordan vi håndterte situasjonen, og vil takke ledelsen for at de ga oss førstehjelpsopplæring. Dette var avgjørende for at vi kunne hjelpe på en god måte.

Hva gjør du for å slappe av og stresse ned?

Jeg liker å jogge og trene for å holde meg i form. Siden Dubai er en smeltedigel av kulturer og matretter, liker jeg å smake på nye typer mat på restauranter over hele byen. Jeg liker også å svømme og se film på fridagene mine.

Tendai Mubwanda

Når ble du med i selskapet?

Den 2. mars 2015 begynte jeg i Emirates Engineering som seniormekaniker i malingshallen ved Aircraft Appearance Centre. Jeg jobbet på malingsverkstedet de første seks månedene før jeg flyttet til flymalingshangaren.

Hva innebærer stillingen din?

Jeg utfører hele maleprosessen, og er stolt over å gi flyets utseende nytt liv. Maling er en komplisert prosess som innebærer mye forberedelse før, under og etter fjerning av den gamle malingen – alt før man påfører den nye malingen.

Som malingsmekaniker er det min oppgave å sørge for at alle kollegene mine jobber trygt, da jobben vår innebærer å jobbe i høyder og håndtere skadelige kjemikalier. Personlig sikkerhet samt fly- og utstyrssikkerhet er prioriteringene våre i malingshangaren.

Hva liker du med jobben din?

Jeg er svært tilfreds på slutten av hvert prosjekt, da flyet slippes tilbake i drift etter en komplett overhaling. Vi lager også spesielle livreer og klistremerker for flåten vår, og det gleder meg når arbeidet vårt tiltrekker seg oppmerksomhet og takknemlighet fra kunder over hele verden.

Hvilke utfordringer står du overfor på jobben?

Å jobbe med fly fra tredjeparter har sine utfordringer. Krav om livreer og malingsordninger varierer fra det vi vanligvis gjør. Hver oppgave må kontrolleres grundig for å sikre at vi oppfyller kundens krav. Det er ingen feilmarginer. Løsningen er å alltid vise til vedlikeholdsdokumenter, be om hjelp når du er i tvil og få noen andre til å inspisere arbeidet ditt.

Jeg er den eneste kvinnen i teamet, og dette hadde i utgangspunktet sine egne utfordringer. Det første året jobbet jeg ekstra hardt for å vise hva jeg var god for, og jeg følte en plikt for å sette en standard for andre kvinner som blir med i teamet i fremtiden. I ettertid har jeg oppdaget at jeg er en del av et utrolig og støttende team, og dette setter jeg veldig pris på.

Har den nåværende situasjonen ført til endringer i jobben din?

Bruk av personlig verneutstyr er en del av jobben vår – det beskytter oss mot giftige kjemikalier, og vi er vant til det. Likevel har covid-19 hatt en stor innvirkning i luftfartsindustrien. Vi har ofte lengre pauser mellom prosjekter nå, så vi støtter andre ingeniøravdelinger som trenger litt ekstra hjelp. Dette fører med seg nye utfordringer, men også en dypere forståelse av andre bransjer og den bredere ingeniøravdelingen.

Jeg har lært hvor viktig det er å være allsidig og tilpasse meg nye behov, og det har vært en interessant og berikende opplevelse.

Fortell oss om noen av høydepunktene i karrieren din.

Det største må være da vi malte vårt første A380-fly internt. Det var en mammutoppgave der vi skulle male verdens største passasjerfly. Å være en del av teamet som oppnådde denne milepælen i luftfartshistorien var virkelig minneverdig.

Bortsett fra å male fly, installerer Aircraft Appearance Centre også livréklistremerker i flåten vår. Avdukingen av United for Wildlife-livreet og mediesirkuset det tiltrakk seg, var et stort høydepunkt for meg. Det var så tilfredsstillende å lese kommentarer som folk la inn på sosiale medieplattformer, vel vitende om at jeg var en del av teamet som fikk det til å skje for å øke bevisstheten rundt denne viktige saken.

Hva fikk deg til å velge denne karrieren?

Da jeg vokste opp, var jeg alltid nysgjerrig og fascinert av fly. Da jeg var yngre, ønsket jeg å være kabinpersonale, men etter hvert som jeg ble eldre, ble jeg mer fascinert av ingeniøraspektet ved luftfart. Da jeg fikk muligheten, innså jeg at det ikke er mange kvinner som spesialiserer seg på flymaling. Faktisk viste det seg at det ikke var noen trente kvinnelige flymalere i hjemlandet mitt, Zimbabwe, så jeg tenkte hvorfor ikke bli den første registrerte kvinnelige flymaleren? Jeg fikk opplæring i dette og har hatt glede av hver eneste del av reisen min så langt.

Hva gjør du for å redusere stress etter jobb?

Jeg liker å se på såpeoperaer og dokumentarer, lese en god bok eller høre på musikk for å slappe av. Jeg elsker også å reise.

Violet Vuguza Anyonge

Når begynte du i Emirates Group?

Jeg begynte i Emirates i 2008 som rekrutterings- og støtteleder og tok vare på administrasjonsteamet for rekruttering og kabinpersonalopplæring (CCT).

Etter hvert som virksomheten vokste, ble stillingen delt, og jeg har nå ansvar for CCT som opplæringsleder innen rekruttering.

Hva innebærer stillingen din?

Jeg leder et team av heltids rekrutteringsspesialister og deltidslærere, og som et team har vi:

  • ønsket alle nyansatte velkomne, både kabinpersonale og flybesetninger I fjor rekrutterte vi 2563 kabinpersonale og 379 piloter i Emirates-familien.
  • støttet og veiledet nyansatte for å sikre en problemfri rekruttering og at de får en sømløs overgang når de flytter til Dubai for å bli med oss
  • samarbeidet tett med våre kolleger innen opplæring (på tvers av alle fagområder) for å støtte og veilede nyansatte for å sikre at de lykkes og oppfyller våre høye standarder
  • administrert heldagsprogrammet My Service Personality fra Service Delivery
  • støttet våre kolleger i kommersielle avdelinger, bedriftskommunikasjon, markedsføring og merkevare, ved å være vertskap for turer på våre opplæringsanlegg på Emirates Aviation College, for media, reisebyråer og VIP-er I fjor var vi vertskap for 715 besøkende på 57 turer.

Hva er høydepunktene i karrieren din så langt?

Da jeg begynte i 2008, hadde vi 10 000 kabinpersonale. I dag har vi nesten 22 000. Kabinpersonalet vårt kommer fra hele verden og har med seg fantastiske bakgrunner og ferdigheter. Å ønske disse personene velkommen til organisasjonen vår er absolutt et høydepunkt.

Jeg har bidratt til å implementere flere produktive initiativer, som enten har bidratt til å spare kostnader eller forbedret medarbeideropplevelsen – eller begge deler! Et eksempel var å effektivisere den ukelange rekrutteringsperioden for piloter og halvere den. Vi sparte tid og penger ved å gjøre dette, men lot det ikke gå ut over kvaliteten på opplæringen.

Vi avviklet papirkopier av regelhåndboken for nyansatte, da den var tilgjengelig på groupworld. Dette resulterte i at vi sparte rundt AED 450 000 i året, og det er nå mye enklere å vedlikeholde og kommunisere oppdateringer. Jeg var med fra starten av da vi implementerte en «meet and greet»-tjeneste ved ankomst til flyplassen for å ønske nyankomne velkommen, og fikk en Najm for å tilby støtte til nye kolleger døgnet rundt da de flyttet inn i Sarab-bygningene våre (innkvartering for besetninger).

Besøket til Emirates Aviation College vi organiserte for Dubai Expo 2020-delegater var også en flott opplevelse. Vi fikk ros fra Dubais institutt for turisme og handelsledelse for hvor godt det var organisert.

Hvorfor kom du inn på dette feltet?

Jeg jobbet for en kjede i servicebransjen i 15 år før jeg begynte i Emirates. Jeg tror at effektiv utvikling og ytelsesstyring er avgjørende for suksess i enhver bedrift.

Jeg er kjempefornøyd når jeg kan støtte enkeltpersoner til å være så gode som de kan være, og derfor helte jeg mot en karriere innen opplæring og utvikling.

Erfaringen min i servicebransjen har lært meg hvor viktig utmerket kundeservice er. Jeg er glad for at jeg kan bringe denne kunnskapen og filosofien til mine interne kunder, inkludert kabinpersonalet og flybesetningen.

Er det noen nye opplæringsprogrammer teamet lanserer for nyansatte besetninger?

Vi oppdaterer og forbedrer kursene våre hele tiden. I fjor samarbeidet vi med Sheikh Mohammed Centre of Cultural Understanding for å tilby besetninger en dypere forståelse av emiratisk kultur og arbeid i De forente arabiske emirater.

Tilbakemeldingene vi fikk fra starten av var at denne turen er høydepunktet i opplæringen og et viktig verktøy for å forstå og sette pris på arabiske kulturer.

Hva liker du med jobben din?

Jeg liker at ingen dager er de samme, siden vi er i et driftsmessig miljø. Det er også flott å se at CCT som et team har en positiv innvirkning på nyansatte i løpet av de første dagene med Emirates.

Det er fantastisk å se besetningen komme inn på kontoret etter et par måneder på jobb i lufta for å si hei og takke oss for støtten vi ga dem da de ble med i Emirates.

Det er svært tilfredsstillende å vite at vårt nye kabinpersonale føler seg trygge og godt rustet for reisen foran seg. Det er også veldig oppmuntrende å vite at de er klare for alle mulighetene, veksten og den personlige utviklingen som vil være tilgjengelig for dem i årene som kommer, og i løpet av karrieren de har hos oss.

Hva gjør du for å slappe av og stresse ned?

Jeg elsker å lage mat og prøve ut nye matretter fra ulike land. Jeg holder meg også opptatt ved å lage perlesmykker. Når været er fint, liker jeg å gå lange turer på stranden.