Milieu

A Greener Tomorrow

ONZE TOEWIJDING LATEN ZIEN

Bijdragen aan 'A Greener Tomorrow'

In 2013 lanceerde Emirates een nieuw milieu-initiatief, 'A Greener Tomorrow'. Het doel van dit initiatief is het ondersteunen van non-profitorganisaties die zich bezighouden met het milieu of natuurbehoud, via een financiële bijdrage die kan oplopen tot USD 150.000. 'A Greener Tomorrow' is de uitkomst van de verantwoordelijkheid die Emirates neemt met betrekking tot duurzaamheid en natuurbehoud. Het geld voor 'A Greener Tomorrow' wordt opgehaald via verschillende recyclingprogramma's binnen de Emirates Group.

Met 'A Greener Tomorrow' kan Emirates organisaties ondersteunen die in het veld werken en leefgemeenschappen betrekken bij het behoud van hun leefomgeving. We zijn verheugd over de positieve impact die de winnaars van 'A Greener Tomorrow' hebben gehad op hun gemeenschappen en kijken ernaar uit hun voortgang in de toekomst te blijven volgen. Stuur voor meer informatie over 'A Greener Tomorrow' een e-mail naar: greenertomorrow@emirates.com(link opent uw mailprogramma)

MEER INFORMATIE

U bent wellicht ook geïnteresseerd in ...