Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Προνόμια

Πόσα Μίλια μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα My Family;

Όταν προστεθείτε στο πρόγραμμα My Family, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ποσοστό συνεισφοράς Μιλίων Skywards της τάξης του 10%, 25%, 50%, 75% ή 100%. Μπορείτε να αλλάξετε το ποσοστό οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και να επιλέξετε συνεισφορά 0% μετά από την αρχική σύνδεση στον λογαριασμό σας.