Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Προνόμια

Μπορεί οποιοσδήποτε να δημιουργήσει λογαριασμό στο πρόγραμμα My Family;

Οποιοδήποτε μέλος του προγράμματος Skywards της Emirates ηλικίας 18 ετών και άνω μπορεί να γίνει Επικεφαλής οικογένειας και να δημιουργήσει λογαριασμό στο πρόγραμμα My Family.