Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Προνόμια

Ποιον μπορώ να προσκαλέσω για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα My Family;

Μπορείτε να προσκαλέσετε οποιονδήποτε συγγενή πρώτου βαθμού για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα My Family. Αν δεν είναι μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates, πρέπει απλώς να εγγραφούν προτού τους προσθέσετε. Στους συγγενείς πρώτου βαθμού περιλαμβάνονται οι εξής: 

  • Ο σύζυγος 
  • Η σύζυγος
  • Σύντροφος  
  • Γιος / Θετός γιος
  • Κόρη / Θετή κόρη
  • Μητέρα / Μητριά / Θετή μητέρα
  • Πατέρας / Πατριός / Θετός πατέρας