Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Προνόμια

Πόσα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα My Family;

Μπορούν να συμμετέχουν έως και οκτώ μέλη, μαζί με τον επικεφαλής οικογένειας.