Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Αγοράστε, χαρίστε, μεταβιβάστε και επαναφέρετε Μίλια

Ποιοι τρόποι πληρωμής διατίθενται για να αγοράσω, να χαρίσω, να μεταβιβάσω, να παρατείνω τη διάρκεια ισχύος ή να επαναφέρω Μίλια;

Όταν αγοράζετε, χαρίζετε, μεταβιβάζετε, παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος και επαναφέρετε Μίλια, μπορείτε να πληρώσετε για τις συναλλαγές αυτές με αναγνωρισμένες πιστωτικές κάρτες. Η πληρωμή με μετρητά δεν είναι διαθέσιμη.