Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Αγοράστε, χαρίστε, μεταβιβάστε και επαναφέρετε Μίλια

Για πόσο χρόνο ισχύουν τα Μίλια Skywards που μεταβιβάζονται;

Τα Μίλια Skywards που μεταβιβάζονται ισχύουν για τουλάχιστον τρία έτη από την ημερομηνία μεταβίβασης και λήγουν το τρίτο έτος, στο τέλος του μήνα γέννησης του μέλους που τα έλαβε.