Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Αγοράστε, χαρίστε, μεταβιβάστε και επαναφέρετε Μίλια

Μπορώ να αγοράσω ή να χαρίσω όσα Μίλια Skywards επιθυμώ;

Μπορείτε να αγοράσετε Μίλια για εσάς ή για να τα κάνετε δώρο σε κάποιον άλλον σε πακέτα των 1.000 Μιλίων. Το κατώτατο όριο Μιλίων που μπορείτε να αγοράσετε είναι 2.000 Μίλια. Μπορείτε να αγοράσετε έως και 100.000 Μίλια μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.