Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Επίπεδα μελών στο πρόγραμμα Skywards της Emirates

Ποιοι δικαιούνται ετικέτες αποσκευών του προγράμματος Skywards της Emirates;

Τα Silver, Gold και Platinum μέλη δικαιούνται δύο προσωπικές ετικέτες αποσκευών για κάθε κύκλο αναθεώρησης επιπέδου μέλους. Οι Skysurfers του προγράμματος Skywards δικαιούνται επίσης το ίδιο.