Αποσκευές και απολεσθέντα

Αποσκευές που έχουν καθυστερήσει ή υποστεί φθορά

Τι πρέπει να κάνω αν οι αποσκευές μου χάθηκαν σε πτήση την οποία εκτελούσε άλλη αεροπορική εταιρεία;

Αν οι αποσκευές σας χάθηκαν σε πτήση που δεν πραγματοποιήθηκε από την Emirates, επικοινωνήστε για πληροφορίες απευθείας με την αεροπορική εταιρεία που πραγματοποίησε την πτήση.

Λάβετε υπόψη ότι αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που ταξιδέψατε με εισιτήριο της Emirates, αλλά μεταφερθήκατε σε πτήση άλλης αεροπορικής εταιρείας.