Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Προνόμια

Για να επιλέξω θέση κατά το check-in, πρέπει να πληρώσω;

Μπορείτε να επιλέξετε θέση δωρεάν αν περιμένετε μέχρι να ανοίξει το ηλεκτρονικό check-in 48 ώρες πριν την πτήση σας.