Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Εισιτήρια Cash+Miles (συνδυασμός μετρητών και Μιλίων)

Μπορώ να εξοφλήσω με συνδυασμό μετρητών και Μιλίων τυχόν αλλαγές σε εισιτήριο που έχει αγοραστεί με Cash+Miles;

Για τα εισιτήρια που έχουν εξοφληθεί με τον τρόπο πληρωμής CashplusMiles (συνδυασμός μετρητών και Μιλίων), τυχόν διαφορές στις τιμές ναύλου ή επιπλέον φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις καταβάλλονται μόνο με μετρητά.