Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Εισιτήρια Cash+Miles (συνδυασμός μετρητών και Μιλίων)

Αν εξοφλήσω την πτήση μου με τον τρόπο πληρωμής Cash+Miles (συνδυασμός Μετρητών και Μιλίων), θα μπορώ να κάνω αλλαγές στο εισιτήριό μου;

Ναι, ανάλογα με τον τύπο του εισιτηρίου που έχει αγοραστεί. Για παράδειγμα, τα εισιτήρια Flex και Flex Plus της Οικονομικής Θέσης, έχουν λιγότερους περιορισμούς σε σχέση με τα εισιτήρια Saver ή Special. Ισχύουν οι κανόνες των εμπορικών τύπων ναύλων.