Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Εισιτήρια Cash+Miles (συνδυασμός μετρητών και Μιλίων)

Θα κερδίσω Μίλια Skywards και Μίλια Αναβάθμισης (επιπέδου μέλους) με την πτήση μου αν χρησιμοποιήσω τον τρόπο πληρωμής Cash+Miles (συνδυασμός μετρητών και Μιλίων);

Θα συνεχίσετε να κερδίζετε Μίλια Skywards και Μίλια Αναβάθμισης (επιπέδου μέλους) για το μέρος του εισιτηρίου σας που έχει εξοφληθεί με μετρητά, εξαιρουμένων των χρεώσεων αερομεταφορέα, φόρων και λοιπών τελών. Η τιμή θα εξαρτηθεί από τον τύπο του εισιτηρίου που έχετε αγοράσει.