Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Βασικές πληροφορίες

Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα προσωπικά στοιχεία ή άλλες λεπτομέρειες που έχω δηλώσει στον λογαριασμό μου στο πρόγραμμα Skywards της Emirates;

Αν χρειαστεί να αλλάξετε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης ή το φύλο που έχετε δηλώσει, επικοινωνήστε μαζί μας για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας. Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις αλλαγές, πρέπει να μας στείλετε αντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου σας η οποία αναφέρει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Για να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο – μεταξύ άλλων, την υπηκοότητα, τον αριθμό διαβατηρίου ή τη χώρα έκδοσης του διαβατηρίου σας – αρκεί να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό στο πρόγραμμα Skywards της Emirates.