Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates και της Qantas

Ως μέλος του προγράμματος Skywards της Emirates, θα λαμβάνω κατά προτεραιότητα κλήσεις επιβίβασης στις πτήσεις που εκτελούνται από την Qantas;

Τα μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates, επιπέδου Platinum και Gold θα λαμβάνουν κατά προτεραιότητα κλήσεις επιβίβασης.