Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Συγκέντρωση Μιλίων

Πότε πιστώνονται τα επιπλέον Μίλια στον λογαριασμό μου όταν συστήνω έναν φίλο;

Τα επιπλέον Μίλια θα πιστωθούν στον λογαριασμό σας μόλις ο υποψήφιος ολοκληρώσει ταξίδι σε επιλέξιμη πτήση της Emirates, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του και η πτήση του περαστεί στον λογαριασμό του.