Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates και εξαργύρωση Μιλίων

Στην Emirates υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης για οποιονδήποτε ναύλο και οποιοδήποτε εισιτήριο;

Η δυνατότητα αναβάθμισης κατηγορίας θέσης εξαρτάται από το είδος ναύλου και τον τύπο εισιτηρίου που αγοράζετε.

Στα εισιτήρια της Οικονομικής και της Διακεκριμένης Θέσης που αγοράζονται ως ναύλοι Saver, Flex και Flex Plus μπορεί να γίνει αναβάθμιση μέσω διαδικτύου έως και έξι ώρες πριν την αναχώρηση, με εξαίρεση τα εισιτήρια Οικονομικής Θέσης τύπου Saver τα οποία αναβαθμίζονται μόνο στο ηλεκτρονικό check-in από 48 έως έξι ώρες πριν από την αναχώρηση. Οι ναύλοι Special της Οικονομικής και Διακεκριμένης Θέσεις δεν έχουν δυνατότητα για αναβαθμίσεις με Μίλια Skywards.

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση μέσω διαδικτύου από τη σελίδα Διαχείριση κράτησης. Κάθε αναβάθμιση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων και από τους περιορισμούς που ισχύουν για ορισμένα προϊόντα.