Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates και της Qantas

Μπορώ να κάνω αναβαθμίσεις εξαργυρώνοντας Μίλια Skywards της Emirates σε πτήσεις που εκτελούνται από την Qantas;

Δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στις πτήσεις της Qantas.