Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Συγκέντρωση Μιλίων

Τι είναι ο ναύλος και σε τι διαφέρει από το εισιτήριο;

Ο ναύλος είναι το αντίτιμο που πληρώνετε για το εισιτήριο. Ο ναύλος επηρεάζει τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν για το εισιτήριο.