Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Επίπεδα μελών στο πρόγραμμα Skywards της Emirates

Θα κερδίσω περισσότερα Μίλια Αναβάθμισης με εισιτήριο ναύλου Flex ή Flex Plus;

Ναι, πάντα κερδίζετε περισσότερα Μίλια Αναβάθμισης με ναύλους Flex ή Flex Plus απ' ό,τι με ναύλους Special ή Saver.