Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skysurfers

Πώς συνδέω έναν λογαριασμό μέλους Skywards Skysurfer ή λογαριασμό ανηλίκου του προγράμματος Skywards με τον προσωπικό μου λογαριασμό στο πρόγραμμα Skywards της Emirates;

Αρκεί να στείλετε μια ενυπόγραφη επιστολή στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Emirates, ζητώντας τη σύνδεση του λογαριασμού σας στο πρόγραμμα Skywards της Emirates με τον λογαριασμό που διατηρεί το παιδί σας είτε στο κλαμπ Skysurfers είτε στο πρόγραμμα Skywards. Βεβαιωθείτε ότι στην επιστολή σας αναφέρονται όλα τα σχετικά στοιχεία των λογαριασμών.