Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Ποσοτικοποιώντας τα οφέλη των πτήσεών μας

Διεξήχθησαν ξεχωριστές μελέτες με σκοπό να ποσοτικοποιήσουμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της Emirates στην οικονομία και, κατά περίπτωση, να εξετάσουμε τα προσδοκώμενα οφέλη από περισσότερες πτήσεις της Emirates.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μεμονωμένες μελέτες σχετικά με την Αυστρία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Αυστρία


Καναδάς:


Γερμανία:


Ινδία:


Νότια Αφρική:


Ευρωπαϊκή Ένωση:


ΗΠΑ: