Zakupte, věnujte, převeďte nebo si obnovte své míle

Více mil za vaše peníze


Nakupte si více mil Skywards

Pokud již máte vyhlédnutou svou odměnu, ale nemáte na svém účtu dostatek mil Skywards, stačí si další míle Skywards zakoupit. Ať máte na dosah bonusový let nebo se chcete přesunout do vyšší cestovní třídy, dostaňte se k těmto výhodám rychleji. 1 000 mil vás stojí jen 30 USD a každý rok si můžete zakoupit až 100 000 mil Skywards.

Zakoupit míle

Věnujte míle Skywards jako dar

Až budete chtít příště potěšit své blízké nebo přátele, kupte jim míle Skywards a dopřejte jim báječné zážitky. Od letů až po hotelové pobyty – v naší nabídce lákavých odměn si jistě vyberou něco, co jim udělá radost. 1 000 mil Skywards stojí 30 USD a každý rok můžete jako dárek zakoupit až 100 000 mil.

Věnovat míleVěnovat míle

Převeďte své míle Skywards za nižší cenu

Pokud nemůžete dosáhnout na konkrétní odměnu, převeďte své míle Skywards na své rodinné příslušníky nebo přátele, abyste je mohli zkombinovat v rámci jednoho účtu a využít. Míle můžete převádět za cenu 15 USD za 1 000 mil a každý rok můžete převést nejvýše 50 000 mil.

Převést míle

Obnovte si míle Skywards, jejichž platnost skončila

Pokud některým vašim mílím Skywards skončila během uplynulých 6 měsíců platnost, můžete si je znovu aktivovat a přidat zpět na svůj účet. Stojí to pouze 20 USD za 1 000 mil a každý rok si můžete požádat až o 50 000 mil Skywards.

Obnovit míle

Více informací

Může trvat až 48 hodin, než se míle objeví na vašem účtu a budete je moci uplatnit.

Míle Skywards lze nadále nakupovat, převádět a obnovovat pouze na webu emirates.com. V prodejních místech společnosti Emirates, kontaktních centrech Emirates ani na letišti již nebude možné transakce s mílemi provádět.

Všeobecné podmínky

1. Kliknutím na některou z výše uvedených možností Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle nebo Obnovit míle opustíte emirates.com a budete přesměrováni na platformu Points, která je webovou stránkou třetí strany spravovanou společností Points.com Inc. Člen programu Emirates Skywards bere na vědomí, že Emirates Skywards může shromažďovat, používat a předávat společnosti Points.com Inc. určité informace, které o něm má společnost Emirates k dispozici, a to včetně osobních údajů, které člen Emirates Skywards společnosti Emirates poskytl, například: identifikační údaje jako jméno nebo e-mailová adresa; údaje o účtu Skywards, jako je číslo členského účtu, zůstatek mil Skywards; transakční údaje jako transakce v minulosti; informace o letu a údaje o chování, jako reakce na kampaně nebo online aktivita.  Takové zveřejnění bude učiněno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Jeho účelem je umožnit členovi Emirates Skywards realizaci transakcí a zpřístupnit mu příležitostné speciální nabídky Emirates Skywards a našich partnerů.

2. Všechny transakce Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle a Obnovit míle zpracovává a platby za ně přijímá a zpracovává společnost Points.com Inc.  

3. Smlouva ohledně využívání platformy Points, včetně zpracování plateb společností Points.com Inc. prostřednictvím platformy Points, se uzavírá mezi členem programu Emirates Skywards a společností Points.com Inc. Na používání platformy Points se vztahují všeobecné podmínky a zásady ochrany osobních údajů společnosti Points.com Inc. Způsob užívání a zpřístupňování osobních údajů ve společnosti Points.com Inc. může být jiný, než je tomu ve společnosti Emirates. Společnost Points.com Inc. nemusí být vázána zákony o ochraně osobních údajů, které poskytují tutéž úroveň ochrany jako zákony závazné pro Emirates.

4. Emirates Skywards důrazně doporučuje, aby si členové programu Emirates Skywards přečetli všeobecné podmínky. Používáním platformy Points člen programu Emirates Skywards vyjadřuje souhlas s dodržováním všeobecných podmínek stanovených společností Points.com Inc. týkajících se používání platformy Point, včetně zaplacení všech částek v době splatnosti a dodržení všech pravidel a omezení týkajících se používání platformy. 

5. Členové programu Skywards mohou nakupovat, získávat, převádět nebo obnovovat míle Skywards prostřednictvím platformy společnosti Points.com Inc. (dále „platforma Points“) tehdy, pokud mají na svém účtu Emirates Skywards zaznamenanou alespoň jednu předchozí činnost získávání mil na letech společnosti Emirates nebo partnerské letecké společnosti nebo na základě transakce u některého z partnerů (dále „oprávněný člen programu Skywards“). Bonusy za poskytnutí osobních údajů se pro tento účel nezapočítávají.

6. Oprávněný člen programu Skywards si může zakoupit míle Skywards prostřednictvím platformy Points pro svou osobní potřebu („Zakoupit míle“) nebo jako dárek pro jiného oprávněného člena programu Skywards („Věnovat míle“) v násobcích po 1 000 mílích a za cenu 30 USD za 1 000 mil. Nejnižší počáteční nákup činí 2 000 mil a kombinované maximum, které může člen za jeden kalendářní rok zakoupit pro sebe nebo věnovat jiným členům, činí 100 000 mil. Statusové míle zakoupit nelze. 

7. Oprávněný člen programu Skywards může převést míle Skywards na jiného člena prostřednictvím platformy Points („Převést míle“) v násobcích po 1 000 mílích a za cenu 15 USD za 1 000 mil. Nejnižší počáteční nákup činí 2 000 mil a maximální počet mil, které lze za jeden kalendářní rok převést (odeslat nebo přijmout), činí 50 000 mil. Statusové míle převést nelze. 

8. Míle Skywards, jejichž platnost skončila během uplynulých šesti (6) měsíců, může oprávněný člen programu Skywards prostřednictvím platformy Points obnovit s dodatečnou platností o délce 12 měsíců od data zakoupení („Obnovit míle“), a to za cenu 20 USD za 1 000 mil. Nejnižší počáteční nákup činí 1 000 mil a maximální počet mil, které si člen může za účelem obnovení za jeden kalendářní rok zakoupit, činí 50 000 mil. Statusové míle obnovit nelze.

9. Cena mil Skywards a pravidla nákupu, převádění a obnovování mil Skywards a/nebo podmínky získávání mil Skywards se mohou kdykoli změnit. 

10. Zakoupené/převedené míle Skywards jsou platné po dobu nejméně 3 let od data zakoupení/převodu a jejich platnost skončí ve třetím roce na konci měsíce narození člena, který míle obdržel. Obnovené míle Skywards jsou platné po dobu 12 měsíců od data zakoupení a jejich platnost skončí na konci tohoto období.

11. Míle Skywards lze nakupovat, převádět a obnovovat pouze online na webu emirates.com. Míle Skywards nelze nakupovat, převádět ani obnovovat v kontaktních centrech společnosti Emirates ani na pobočkách společnosti Emirates zajišťujících rezervace a výdej letenek. 

12. K platbám za zakoupení, věnování, převod a obnovení mil budou moci členové využít pouze kreditní kartu. Platby v hotovosti nejsou možné.

13. Před přechodem na platformu Points za účelem dokončení transakce se členové programu Emirates Skywards musí přihlásit ke svému účtu Emirates Skywards na webu emirates.com. 

14. Transakce budou zpracovány v měně země pobytu uvedené v členském profilu člena programu Skywards. V případech, kdy platba v místní měně člena není podporována, bude transakce zpracována v amerických dolarech. V souladu se svými zásadami může společnost Emirates vybírat a hradit místní daně.

15. Míle Skywards budou připsány na účet člena Emirates Skywards do 48 hodin od úspěšného uhrazení platby v plné výši prostřednictvím kreditní karty na platformě Points. V případě, že míle Skywards nebudou připsány na účet, je možné se obrátit na kontaktní centrum společnosti Emirates a uplatnit nárok na připsání mil Skywards.

16. Míle Skywards lze zakoupit a převádět kdykoli, zatímco obnovovat lze míle Skywards pouze do šesti (6) měsíců od skončení platnosti. Míle Skywards lze nakupovat, převádět a obnovovat v rámci stanovených limitů, ovšem minimálně 48 hodin před provedením rezervace/uplatněním mil. Refundace zakoupených mil Skywards není povolena, nevyžaduje-li takový postup zákon.

17. Člen programu nesmí prodávat své míle Skywards za hotovost nebo jinou protihodnotu a nesmí nakupovat míle Skywards od třetích stran.  

18. Pokud příjemce mil Skywards není členem programu Skywards, musí se do programu Emirates Skywards zaregistrovat, aby mohl jakékoli takové míle Skywards získat.

19. Zakoupené, věnované, převedené nebo obnovené míle Skywards se nezapočítávají pro účely zvýšení členské úrovně.

20. Na takto zpracovávané transakce a platby se vztahují zásady ochrany osobních údajů a všeobecné podmínky společnosti Points.com Inc. 

21. Platí pravidla programu Emirates Skywards.