Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για την πολιτική των cookies για να μάθετε περισσότερα για τα cookies.

Εκθέσεις

Η Περιβαλλοντική Έκθεση του Ομίλου Emirates υπογραμμίζει εκ νέου την προσήλωσή μας στη συνεχή ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών και οικολογικά αποδοτικών λειτουργιών

Η ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση αποδεικνύει την ηγετική θέση της Emirates στον κλάδο της αεροπλοΐας με τον τεχνολογικά προηγμένο στόλο νέων αεροσκαφών της και τη σχολαστική τήρηση αποδοτικών διαδικασιών λειτουργίας τους. Παρουσιάζει στοιχεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρωτοβουλίες βελτίωσης από μια σειρά δραστηριοτήτων του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών δραστηριοτήτων, της μεταφοράς φορτίων και της διεκπεραίωσης εργασιών εδάφους από τη dnata, καθώς και μιας σειράς από εμπορικές δραστηριότητες στο έδαφος. Επίσης, η έκθεση περιγράφει τη συνεισφορά του ομίλου στη βιοποικιλότητα και τις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η περίοδος που καλύπτει η Περιβαλλοντική Έκθεση του Ομίλου Emirates συμπίπτει με την οικονομική χρήση του Ομίλου Emirates, δηλαδή από την 1η Απριλίου έως την 31η Μαρτίου.

Κατεβάστε την έκθεση για να ενημερωθείτε σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της Emirates(Ανοίγει έγγραφο PDF σε νέα καρτέλα)