Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

H Emirates δραστηριοποιείται σε έξι ηπείρους, με μία δυνατή ομάδα που αποτελείται από 95.000 άτομα από πάνω από 160 εθνικότητες.

Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και τα στοιχεία για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2016, καθώς και τον κατάλογο των προηγούμενων εκθέσεων:

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ομίλου Emirates για το έτος 2015-2016 - Λήψη PDF (5.5 MB)(Ανοίγει έγγραφο PDF στο ίδιο παράθυρο)