Dubai Parks & Resorts

Ga op avontuur in Dubai Parks & Resorts

Het avontuur bij Dubai Parks & Resorts kan beginnen

Ontmoet helden en monsters, en ontdek enerverende attracties tijdens uw volgende verblijf in Dubai.

Vlieg er in alle comfort met ons heen en profiteer van een ticket voor tweedaagse toegang tot Dubai Parks & Resorts plus tal van andere extra's, voor AED 495 (AED 435 voor kinderen).

U krijgt toegang tot alle vier de parken van wereldklasse op één locatie: MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, LEGOLAND® Dubai en LEGOLAND® Water Park, en profiteer bovendien van de volgende voordelen:

  • AED 250 tegoed op uw polsbandje dat u gedurende twee dagen kunt gebruiken bij restaurants en voedselstalletjes, en voor een fotografische herinnering aan uw bezoek;
  • 10% korting op alle merchandise in de winkels van de parken;
  • drie Q-Fast Passes per dag om de wachtrij te omzeilen bij MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™ Dubai en LEGOLAND® Dubai;
  • 15% korting op alle restaurants van het Lapita Hotel & Resort.

Verras uw familie, organiseer een trip met vrienden of geniet met z'n tweetjes van een onvergetelijke vakantie in onze thuishaven.

Uw route naar heel veel plezier

Boek een van onze vluchten naar Dubai, ga vervolgens naar Boeking beheren en boek dan uw ticket voor tweedaagse toegang tot Dubai Parks & Resorts.

U ontvangt een e-mail met uw tickets voor beide dagen. Toon uw e-ticket bij de ticketbalie van Dubai Parks & Resorts, samen met een geldig identiteitsbewijs met foto (een ticket plus een legitimatiebewijs per persoon). U krijgt dan een polsbandje van Emirates boordevol tegoed dat u kunt uitgeven aan eten en drinken.

Veelgestelde vragen: Emirates Dubai Parks & Resorts Pass

Moet mijn tweede bezoek op de volgende, aansluitende dag plaatsvinden?
Nee, u kunt uw tweede bezoek plannen binnen 7 dagen na de eerste bezoekdag.

Ik heb mijn polsbandje afgedaan, en vandaag is mijn tweede bezoekdag. Kan ik een nieuw polsbandje krijgen?
Om te profiteren van het resterende tegoed, moet u bij uw tweede bezoek hetzelfde e-ticket van Dubai Parks & Resorts dat u voor het eerste bezoek heeft gebruikt laten zien, samen met een geldig identiteitsbewijs met foto, bij de ticket- of servicebalie in het park.

Hoe kan ik mijn tegoed inwisselen?
U kunt uw polsbandje scannen of het e-ticket voor het park om van alle aanvullende voordelen te profiteren.

Rijden er shuttlebussen?
Er staan gratis shuttlebussen klaar bij The Outlet Village en het Lapita. Klik op de link voor meer informatie.

Is het polsbandje restitueerbaar of in te wisselen?
Het polsbandje is niet-restitueerbaar of in te wisselen.

Als ik de e-mail kwijtraak met mijn Emirates Dubai Parks & Resorts Pass, krijg ik dan nog steeds toegang tot het park?
Als u de e-mail met uw e-ticket kwijtraakt, maar nog wel het PNR-nummer van het park weet, kunt u altijd contact opnemen met 800AMAZING (2629464) of mailen naar amazingservices@dubaiparksandresorts.com met het verzoek de e-mail met het e-ticket opnieuw te versturen naar het geregistreerde e-mailadres van de transactie.

Welk nummer kan ik bellen voor hulp of klachten?
U kunt uw vragen mailen naar amazingservice@DubaiParksandResorts.com(link opent uw mailprogramma) of bellen in de VAE naar: 800 AMAZING (2629464). Vanuit het buitenland belt u: +971 4 820 0000  

Waar kan ik informatie vinden over aanvangstijden, lengtevereisten, attracties en shows?
U vindt alle gegevens op dubaiparksandresorts.com(link opent een externe website in een nieuw tabblad) of bellen in de VAE met: 800 AMAZING (2629464). Vanuit het buitenland belt u: +971 4 820 0000

Ik heb een Emirates Dubai Parks & Resorts Pass gekocht, maar kan de parken niet bezoeken om persoonlijke redenen. Kan ik restitutie krijgen?
De Emirates Dubai Parks & Resorts Pass is na aankoop niet-overdraagbaar, niet-restitueerbaar of inwisselbaar, en kan niet te koop worden aangeboden.

Hoelang is de Emirates Dubai Parks & Resorts Pass geldig?
De Emirates Dubai Parks & Resorts Pass is vanaf de uitgiftedatum 6 maanden geldig.

Algemene voorwaarden

Met het Emirates Dubai Parks and Resorts Pass-programma (het "Programma") wordt de aanbieding met toegevoegde waarde bedoeld van Emirates, een bedrijf opgericht volgens Dubai Ruler's Decree No. 2 van 1985 (zoals aangepast) en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Emirates Group Headquarters, Airport Road, P. O. Box 686, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (“Emirates”) en die wordt aangeboden via de website emirates.com (de “Website”).

Deze algemene voorwaarden, samen met de algemene voorwaarden van de Partner en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van en toegang tot de Website (samen de "Algemene voorwaarden") zijn bepalend voor uw gebruik van de Website en beschrijven de regels voor deelname aan het Programma. Door mee te doen aan het Programma, garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om deze Algemene voorwaarden te aanvaarden en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden.

In het geval van een geschil over de Algemene voorwaarden en alle andere kwesties met betrekking tot het Programma, zal de beslissing van Emirates definitief en bindend zijn, en zal hierover geen correspondentie of discussie worden gevoerd.

Het Programma begint om 00.01 uur [Verenigde Arabische Emiraten] op donderdag 20 juni 2018 en eindigt om 23.59 uur [Verenigde Arabische Emiraten] op maandag 20 juni 2021 (‘Programma’).

Exclusive Pass” staat voor de voordelen die door de Partner worden aangeboden zoals omschreven in Bijlage A van deze Algemene voorwaarden, die te allen tijde door Emirates naar eigen goeddunken kunnen worden aangepast.

Met “Parken” wordt bedoeld: MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD Parks™ Dubai, LEGOLAND® Dubai, LEGOLAND® Water Park.

Met “Partner” wordt bedoeld: Dubai Parks Destination Management L.L.C.

Regels voor deelname

Personen die binnen de Programmaperiode een vliegticket naar of via Dubai van Emirates kopen (‘Passagier’), komen in aanmerking voor de aankoop van Exclusive Pass voor de parken via de Emirates-website. Passagiers worden doorgeleid naar de website van de Partner voor de betaling en uitgifte van het e-ticket voor het Park.

Passagiers moeten het e-ticket voor het Park (bij beide bezoeken aan het Park) op zijn of haar naam op verzoek tonen, samen met een identiteitsbewijs met foto voor legitimatiedoeleinden bij de ticket- of servicebalie van de Partner om van de voordelen van de Exclusive Pass te profiteren. Passagiers die de genoemde stappen hebben doorlopen ontvangen een Emirates-RFID-polsbandje met daarop de voordelen van de Exclusive Pass.

Het is het recht van de Partner om een Passagier de toegang te weigeren als deze niet in staat is om adequate identificatie te overleggen. Het is de verwachting dat Passagiers zich te allen tijde gepast gedragen op de locatie van de partner.

Het Programma geldt niet voor landen waarin deze bij wet verboden is. Personen die woonachtig zijn in een land waarin beperkingen en sancties of andere wetten of regels van toepassing zijn op dit Programma, komen niet in aanmerking voor deelname. Elke Passagier moet ervoor zorgen dat zijn of haar deelname aan het Programma geoorloofd en in overeenstemming is met de wetten van het land waarvan hij of zij een burger is en/of waarin hij of zij woont en/of verblijft ten tijde van deelname. Emirates doet geen enkele toezegging, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de rechtmatigheid van de deelname van enig individu, of met betrekking tot enig ander aspect van het Programma.

Het e-ticket voor het Park valt onder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het bezit en het gebruik van het e-ticket voor het Park zoals uiteengezet door de Partner, die eens in de zoveel tijd kunnen worden aangepast. Deze zijn terug te vinden op de website van de Partner.

Een Passagier die de Algemene voorwaarden niet in acht neemt, of niet voldoet aan de criteria voor deelname of hiervoor niet in aanmerking komt zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, kan mogelijk niet gebruikmaken van de Exclusive Pass die namens Emirates en/of de Partner wordt aangeboden.

Het Programma is ALLEEN voor persoonlijk gebruik van de Passagier en niet overdraagbaar, en niet langer geldig wanneer aangekocht, verkocht of geruild. De aanbiedingen van het Programma kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

De Passagier is persoonlijk verantwoordelijk voor alle kosten en onkosten die verbonden zijn aan de Exclusive Pass, inclusief maar niet beperkt tot verzekeringen, reizen, vluchttarieven, voedsel, accommodatie en andere aanvullende kosten gekoppeld aan het gebruik van de Exclusive Pass.

Persoonlijke gegevens

Emirates verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens van de Passagier (de "Gegevens") om het Programma uit te voeren en kan, voor dit doeleinde, dergelijke gegevens openbaar maken of overdragen aan derden die diensten verlenen met betrekking tot het Programma. Bij de verwerking van de Gegevens kan Emirates de Gegevens overdragen aan landen waar mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bestaat als in het land waarin u woonachtig bent. In alle gevallen verplicht Emirates zich er echter toe om de Gegevens conform de relevante, op het betreffende moment van kracht zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming te verzamelen, te verwerken, op te slaan, te bewaren en over te dragen. Door deelname aan het Programma en het verstrekken van de Gegevens machtigt de deelnemer Emirates om de Gegevens op deze wijze te verzamelen en te verwerken.

Door in te stemmen met de ontvangst van de Emirates-nieuwsbrief, machtigt de in aanmerking komende deelnemer Emirates om de Gegevens te bewaren en te gebruiken en ze door te geven ten behoeve van de uitgave van de Emirates-nieuwsbrief.

Door toestemming te verlenen voor direct marketing machtigt de Passagier Emirates om de Gegevens op te slaan en te gebruiken voor andere direct marketingdoeleinden, wat betrekking kan hebben op het delen van de Gegevens met Emirates-kantoren, gevolmachtigden, andere bedrijven en/of merken van Emirates, iedereen aan wie Emirates hun rechten en plichten overdraagt, bedrijven van derden die aanverwante diensten aanbieden (met inbegrip van, bijvoorbeeld, autoverhuur, hotels, limousines, transfers, ondersteunende diensten), overheden en overheidsinstellingen, creditcard- en andere betaalkaartmaatschappijen, en andere luchtvaartmaatschappijen of aanbieders van dergelijke diensten.

Indien de in aanmerking komende deelnemer graag wil weten welke Gegevens Emirates over hem of haar bewaart en/of de door Emirates bewaarde Gegevens wil corrigeren, dient hij of zij contact op te nemen met het plaatselijke Emirates-kantoor.

Aansprakelijkheid van Emirates

Het opnemen van een Partner in het Programma door Emirates betekent of impliceert geen onderschrijving van de producten of diensten van de Partner. Emirates aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de diensten of goederen die door de Partner worden geleverd binnen het Programma, en Emirates zal de Passagier niet compenseren voor diensten of goederen die hij/zij niet heeft ontvangen. Deelname van een Passagier aan een activiteit die wordt aangeboden door een Partner gebeurt volledig op eigen risico van de Passagier.

Emirates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade, verplichtingen, verwonding of teleurstelling toegebracht aan of opgelopen door de Passagier of een andere persoon, hetzij direct of indirect, als gevolg van beëindiging of wijziging van het Programma of een van de faciliteiten, voordelen of arrangementen die beschikbaar zijn gesteld aan de Passagier, waaronder het zich terugtrekken door de Partner of het niet langer beschikbaar stellen van voordelen, faciliteiten of arrangementen.

Passagiers accepteren de Algemene voorwaarden op eigen risico en gaan ermee akkoord Emirates te vrijwaren van alle kosten, verliezen, schade, uitgaven en verplichtingen (inclusief het verlies van reputatie en goodwill en de honoraria van professionele adviseurs) en van alle claims voortvloeiend uit het eigen handelen van een Passagier dat op enige wijze in verband staat met deze Algemene voorwaarden of een hieronder vallende schending van een verplichting van de Passagier.

Emirates is niet gehouden om aan haar verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden te voldoen wanneer zij hiertoe niet in staat is als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot weersomstandigheden, brand, overstroming, orkaan, stakingen, arbeidsconflict, oorlog, vijandelijkheden, politieke onrust, oproer of andere situaties van overmacht. Emirates aanvaardt geen aansprakelijkheid (en sluit alle aansprakelijkheid uit) voor enig verlies van winst, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen of voor ontstane speciale, directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook.

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd volgens de wetten van Dubai, en indien van toepassing de Verenigde Arabische Emiraten, en de rechtbanken van Dubai hebben exclusieve rechtsbevoegdheid in geval van eventuele geschillen.

Dit Programma is exclusief en niet geldig in combinatie met andere kortingsaanbiedingen, promoties, diner- of loyaltyprogramma's.

Emirates behoudt zich het recht voor het Programma, en/of deze Algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk, aan te passen, te veranderen, bij te werken of te beëindigen, geheel naar eigen goeddunken.

Algemene voorwaarden - Exclusive Pass

Soort ticket

2 dagen - 4 parken (elke dag keuze uit alle parken) (elke dag ongelimiteerde entree)

Ticketprijs

AED 495 (volwassene) en AED 435 (kind) Ticketprijs is inclusief btw. Als de prijs van de Tickets tijdens de Actieperiode door de Partner wordt gewijzigd, dan wordt de Ticketprijs die hier wordt genoemd automatisch aangepast aan de verlaagde prijs. Iedereen kan dan het Ticket voor het gereduceerde tarief kopen. De leeftijd van een kind moet tussen de 3 en 11 jaar liggen om voor het kindertarief in aanmerking te komen.

Voordelen

Niet-restitueerbaar tegoed van AED 250, tijdens de twee dagen te gebruiken in de restaurants van de parken (inclusief voedselstalletjes en voor digitale foto's van Picsolve).

10% korting op alle merchandise van alle winkels binnen de parken.

Drie Q-Fast Passes per dag om de wachtrij te omzeilen bij MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™ Dubai en LEGOLAND® Dubai.

15% korting bij alle restaurants van het Lapita Hotel & Resort

Aanbiedingsvoorwaarden

Het bovenstaande soort ticket is 6 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.

Toegang tot het tweede park is mogelijk tot 7 dagen na de datum van het eerste gebruik, mits wordt voldaan aan de algemene voorwaarden van de Emirates Dubai Parks & Resorts Passes.

Het bovenstaande soort ticket is niet-overdraagbaar, niet-restitueerbaar, kan niet worden geüpgradet en niet worden gecombineerd met andere producten of aanbiedingen.

Het digitale tegoed voor de restaurants of de digitale foto's van Picsolve is/zijn niet-restitueerbaar en kan/kunnen niet voor contant geld worden omgewisseld.